Wat passeerde de revue in de Troonrede van 2017?

19 september 2017 | Door redactie

Koning Willem-Alexander las vandaag zijn vijfde Troonrede voor. Hierin werd vooral de balans opgemaakt van de regeringsperiode van het demissionaire kabinet. Er kwamen maar weinig concrete nieuwe regeringsplannen voor 2018 aan de orde.

Om 15.00 uur biedt demissionair minister Dijsselbloem van Financiën het koffertje met de begrotingen, de Miljoenennota en het Belastingplan voor 2018 aan de Tweede Kamer aan. Er wordt niet veel spannends in deze Prinsjesdagstukken verwacht; het demissionaire kabinet is terughoudend met nieuwe voorstellen. Veel grote veranderingen blijven liggen tot na de kabinetsformatie. De Algemene Politieke Beschouwingen – waarin de Tweede Kamer en het kabinet normaal gesproken debatteren over de Prinsjesdagstukken – blijven dit jaar achterwege. In plaats daarvan wordt na de formatie een debat gepland over de plannen van het nieuwe kabinet.

Geen enkele groep gaat erop achteruit                                 

Uit de Troonrede blijkt dat het Nederland voor de wind gaat. De economische groei voor 2017 komt uit op 3,3%. Voor 2018 wordt 2,5% groei verwacht. De werkloosheid neemt snel af, naar verwachting tot 4,3% in 2018. Iedereen moet van deze groei profiteren; de regering heeft ervoor gezorgd dat in 2018 geen enkele groep er in koopkracht op achteruit gaat.

Bezuinigingen geschrapt, toeslagen omhoog

Daarnaast komen in de Troonrede een aantal onderwerpen aan bod waarover waarschijnlijk in de loop van de middag meer bekend wordt:

  • Het Energieakkoord wordt onverkort uitgevoerd, waarbij het beperken van de uitstoot van CO2 centraal staat. 
  • Er komt meer geld voor veiligheid en terrorismebestrijding, waaronder cyberspionage, cybersabotage en cybercriminaliteit.
  • In 2018 is er € 435 miljoen extra budget voor verpleeghuiszorg.
  • De regering investeert € 270 miljoen extra voor de arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs.
  • Veel Nederlanders profiteren van de globalisering, maar moeten ook steeds vaker concurreren met werknemers uit andere landen, waarbij soms niet voor iedereen dezelfde spelregels gelden.

Laatste nieuws op themapagina Prinsjesdag

Houd de themapagina Prinsjesdag in de gaten! Zodra er meer informatie bekend is, leest u op deze pagina wat de gevolgen voor u en uw organisatie kunnen zijn.

Bijlagen bij dit bericht

De geschiedenis van Prinsjesdag
E-learning | VideoCollege 10 minuten