Woon-werkverkeer wordt in 2013 belast

18 september 2012 | Door redactie

Het Belastingplan 2013 bevat een aparte ‘wet herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer’. Daarin staat dat de mogelijkheid van onbelaste vergoedingen of verstrekkingen voor woon-werkverkeer per 1 januari 2013 komt te vervallen. Ook woon-werkkilometers die werknemers maken met de auto van de zaak worden dan als privékilometers aangemerkt.

Het wetsvoorstel is een uitwerking van de plannen voor de versobering van het fiscale regime voor woon-werkverkeer die dit voorjaar in het begrotingsakkoord werden aangekondigd. Het lukte het kabinet niet om de plannen vóór het zomerreces uit te werken, zoals met veel andere maatregelen wel gebeurde. De hoofdlijnen stonden wel in juni al op papier, maar inmiddels heeft het kabinet ook nog over de invulling van de plannen overlegd met een aantal maatschappelijke organisaties.

Aparte wijziging maakt verwerpen eenvoudig

Als deze wet door de Tweede en Eerste Kamer wordt goedgekeurd, levert dat de overheid structureel € 1,5 miljard op. Het is echter maar de vraag of de plannen in de huidige vorm doorgang zullen vinden. Verschillende partijen nuanceerden de plannen alweer in hun verkiezingsprogramma. Door het wetsvoorstel niet in het Belastingplan op te nemen maar als aparte wijziging te presenteren, is het voor het parlement in ieder geval mogelijk om het Belastingplan voor 2013 zonder meer aan te nemen, maar de afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding te verwerpen.

Woon-werkverkeer