Inzagerecht personeelsdossier niet heilig

14 november 2011 | Door redactie

In principe mag een werknemer eens in de zoveel tijd zijn personeelsdossier inzien. Maar onlangs bleek uit een rechtszaak dat dit inzagerecht niet voor alle documenten geldt. Correspondentie en memo’s met daarin persoonlijke notities en die bedoeld zijn voor intern overleg, hoeft een werkgever namelijk niet te tonen.

In de rechtszaak vroeg een werkneemster bij haar werkgever om een volledige uitdraai van haar personeelsdossier. Zij beriep zich hierbij op de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). De werkgever gaf hier gehoor aan, maar liet een aantal documenten achterwege. Het ging om correspondentie tussen verschillende afdelingen over een arbeidsconflict waarbij de werkneemster betrokken was. De werkgever beriep zich op een uitzonderingsbepaling in de WBP, waardoor hij interne documenten met daarin persoonlijke gedachten van werknemers niet hoefde te overhandigen.

Geen inzagerecht bij persoonlijke aantekeningen

De rechtbank stelde de werkgever in het gelijk. Het inzagerecht geldt namelijk niet voor correspondentie met persoonlijke aantekeningen of gedachten en die bedoeld zijn voor intern overleg. Het laat maar zien dat het inzagerecht ten aanzien van het personeelsdossier niet absoluut is. Let wel: als er op basis van de persoonlijke notities een definitief rapport wordt opgesteld, valt dit wel onder het inzagerecht.
Gerechtshof Amsterdam, 5 juli 2011, LJN: BR3020