Werkgever mag soms meekijken in privémail

13 januari 2016 | Door redactie

Ook al verstuurt u op de computer van uw werk privé e-mails, uw werkgever heeft niet het recht om zomaar in deze privéberichten te kijken of deze mee te lezen. Of toch wel? Een recente uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens laat zien dat werkgevers dat soms wel kunnen doen.

Ook op de werkplek hebben werknemers recht op privacy. Daarom mogen werkgevers niet zomaar camera’s ophangen om werknemers te volgen of meekijken in privémail van werknemers. Toch oordeelde het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) onlangs, dat werkgevers mogen meelezen met privéberichten als deze tijdens kantooruren worden verstuurd. In de betreffende zaak gaat het om een Roemeense werknemer die in 2007 werd ontslagen nadat hij onder werktijd via een Yahoo Messenger-account privéberichten had verstuurd. Zijn werkgever had deze berichten gelezen. De werknemer vond dat daarmee zijn privacy was geschonden en legde de zaak voor aan het Hof, nadat zijn beroep was verworpen door de nationale rechtbanken.

Begrip voor de werkgever

Het Europese Hof deed uitspraak en verwierp het beroep. Weliswaar was de rechter van mening dat het recht op privacy ook op de werkplek geldt, hij kon ook begrip opbrengen voor de werkgever. De rechter oordeelde dat het niet onredelijk is voor een werkgever om na te gaan waar werknemers zich mee bezighouden tijdens werktijd. Juristen plaatsen wel kanttekeningen bij de uitspraak. Hieraan moeten geen algemene conclusies worden verbonden; het gaat om een specifiek geval, waarbij de omstandigheden hebben meegespeeld. Zo zou de werknemer aanvankelijk beweerd hebben dat het om zakelijke chatberichten ging en niet om privécorrespondentie. Ook had het bedrijf een internetprotocol waarin staat dat werknemers geen bedrijfsmiddelen mogen gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De uitspraak is online te lezen.