Werknemer mag bedrijfsgegevens verwijderen

10 februari 2012 | Door redactie

Een werknemer die bedrijfsgegevens van zijn zakelijke laptop verwijdert, mag hiervoor niet zomaar ontslagen worden. Ook het uitlenen van de laptop met bedrijfsgevoelige informatie aan een buitenstaander, hoeft niet gelijk tot ontslag te leiden. Dit blijkt uit een rechtszaak bij de kantonrechter in Alkmaar.

In de zaak werd een werknemer op non-actief gesteld nadat hij iemand had laten inloggen op zijn zakelijke laptop waarop bedrijfsgevoelige informatie stond. Volgens de werkgever was dit in strijd met de geheimhoudingsplicht van de werknemer. Ook had de werknemer belangrijke bestanden van de organisatie gewist. Hierdoor was volgens de werkgever waardevolle informatie verloren gegaan. De werkgever meende dat het wissen van de bestanden een aanwijzing was dat de werknemer zich bezighield met ontoelaatbare zaken. De werknemer zou daarnaast al enige tijd niet meer naar behoren functioneren. De werkgever verzocht de rechter dan ook om de arbeidsovereenkomst op grond van dringende redenen te ontbinden.

Geen belangrijke gegevens verloren

De werknemer ontkende dat hij de geheimhoudingsplicht had geschonden. Ook had de werkgever nooit met de werknemer besproken dat hij niet goed functioneerde. De rechter oordeelde dat de werkgever onvoldoende reden had om de werknemer te ontslaan. De werkgever had toestemming gegeven aan de werknemer om de computer voor werk en privé te gebruiken. Aangezien er op de computer ook privégegevens stonden, besloot de werknemer nadat hij op non-actief was gesteld alle bestanden van zijn laptop te verwijderen. Deze actie was volgens de rechter te begrijpen. Daarnaast waren alle zakelijke gegevens die op de laptop stonden ook opgeslagen op de centrale computer van de werkgever. Hierdoor waren er geen belangrijke gegevens verloren gegaan.

Geheimhoudingsplicht niet geschonden

De werknemer had aan een kennis gevraagd om te controleren of alle bestanden van de laptop definitief verwijderd waren. Uit een verklaring bleek dat deze kennis geen bedrijfsgevoelige informatie had kunnen lezen, omdat deze bestanden al verwijderd waren. De kantonrechter zag geen reden om te twijfelen aan deze verklaring. Hij oordeelde dan ook dat de werknemer de geheimhoudingsplicht niet had geschonden. De rechter was wel van mening dat de arbeidsovereenkomst moest worden ontbonden. Door de verstoorde arbeidsverhouding was er een onwerkbare situatie ontstaan. De werknemer kreeg een ontslagvergoeding van € 35.000 mee.
Kantonrechter Alkmaar, 22 september 2011, LJN: BT 7138