Is uw organisatie klaar voor veranderingen?

29 augustus 2018 | Door redactie

Het is van groot belang dat uw organisatie flexibel en snel kan inspelen op ontwikkelingen bij klanten en in de markt. Dat vraagt nogal wat van het aanpassingsvermogen van de mensen in uw organisatie. Wat komt er allemaal kijken bij het omgaan met veranderingen?

Uw organisatie moet in staat zijn om zich aan te passen aan de vraag van een specifieke klant of aan de markt in het algemeen. Daarvoor is het zaak om op tijd de doelen bij te stellen, werknemers flexibel in te zetten en zo nodig nieuwe projecten op te starten. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Snel schakelen bij nieuwe situatie

Onder aanpassingsvermogen wordt verstaan: efficiënt blijven werken onder wisselende omstandigheden, door voortdurende aanpassing aan omgeving, taken, mensen en verantwoordelijkheden. In de praktijk houdt dat in dat er snel geschakeld moet worden bij een nieuwe situatie, zonder dat er werknemers in de stress schieten of hun hakken in het zand zetten, maar met een open blik op wat er beter kan. Dit vraagt nogal wat competenties (e-learning) van werknemers:

  • Inlevingsvermogen
  • Samenwerken
  • Discipline
  • Flexibiliteit
  • Stressbestendigheid
  • Assertiviteit

Team moet met verandering kunnen omgaan

Eén ding is duidelijk: versterken van het aanpassingsvermogen van een organisatie valt en staat met het personeel. Allereerst de directie en het management; zij signaleren meestal als eerste (komende) veranderingen en anticiperen en sturen hierop. Als zij al niet met veranderingen kunnen omgaan, kunnen zij dat ook niet van de rest van de medewerkers verwachten. Hoe sterker het aanpassingsvermogen van de teamleden, hoe soepeler en sneller de aanpassingen zullen verlopen.
Om het aanpassingsvermogen van een team te vergroten, is het stimuleren van samenwerking binnen het team (e-learning) cruciaal. Bij een goede collegiale werksfeer zal het aanpassingsvermogen automatisch toenemen. Ook regelmatige coaching en feedback en opleidingsmogelijkheden kunnen helpen om het aanpassingsvermogen van werknemers te vergroten.

Betrokkenheid groeit mee met aanpassingsvermogen

Het stimuleren van het aanpassingsvermogen van medewerkers maakt niet alleen de organisatie sterker. Het zorgt ook voor tevredener medewerkers die met plezier naar hun werk gaan en meer betrokken zijn bij de organisatie. Ook nemen medewerkers met een goed aanpassingsvermogen meer initiatief, bijvoorbeeld door (gevraagd of ongevraagd) met verbetervoorstellen te komen.

Bijlagen bij dit bericht

Competentiemanagement
E-learning | VideoCollege 14 minuten