Opleiding en ontwikkeling

Voor de inzetbaarheid en productiviteit van werknemers is het belangrijk dat zij zich binnen hun organisatie kunnen blijven ontwikkelen. Het is aan werkgevers om hen daarin ruimte te geven en eventueel een opleiding of cursus aan te bieden. Bij de opleiding en ontwikkeling van werknemers komt echter een hoop kijken. De werkgever moet er rekening mee houden dat elke werknemer zijn eigen niveau, leerstijl en leerdoelen heeft. Bovendien zijn er verschillende manieren om werknemers op te leiden.

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Mag je je bemoeien met de leefstijl van medewerkers?

Preventie Publicatiedatum 31-07-2019

U heeft oog voor de ontwikkeling van uw medewerkers, want daardoor blijven ze gemotiveerd en productief. Dat is erg zinvol in het kader van duurzame inzetbaarheid....

Zelforganiserend team creëren

Leidinggeven Publicatiedatum 31-07-2019

Steeds meer organisaties gaan over op zelfsturing of zelforganisatie. Het voordeel van zelforganisatie is dat u het aanwezige talent in het team beter benut en dat...

Infographics

Beslisboom studiekosten

Studiekosten Publicatiedatum 26-08-2019

Om te achterhalen of studiekosten van werknemers onder de gerichte vrijstelling vallen, kunt u deze beslisboom gebruiken. Naast de benodigde antwoorden op de algemene...

E-learning

Het auteursrecht op apps
Videocollege
9 minuten
Publicatiedatum: 15-11-2017
Personeelsplan schrijven
Videocollege
18 minuten
Publicatiedatum: 26-02-2014

Vraag en antwoord

Hoe maakt u SMART-doelstellingen van redenen om te sponsoren ?
SMART staat voor: Specifiek; is de doelstelling eenduidig? Meetbaar; onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of vorm is het doel bereikt? Aanvaardbaar; is deze acceptabel genoeg voor de doelgroep en/of management? Realistisch; is de doelstelling haalbaar? Tijdgebonden;... Lees het hele antwoord