Ministerie SZW organiseert OR-bijeenkomst ongewenst gedrag

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) organiseert op 15 november 2018 een netwerkbijeenkomst voor OR-leden. Het thema is ‘(On)gewenst gedrag op het werk; moet toch kunnen?! Hoe de OR kan bijdragen aan een veilige werkomgeving’.

10 oktober 2018 | Door redactie

Tijdens de bijeenkomst op 15 november in Nieuwegein staat de vraag centraal hoe OR-leden kunnen bijdragen aan een veilige werkomgeving, waarin voor ongewenst gedrag geen plaats is. Tijdens de bijeenkomst komen onder andere sprekers van het College voor de Rechten van de Mens en de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen aan het woord.
Alhoewel de bestuurder verantwoordelijk is voor beleid dat is gericht op het tegengaan van ongewenst gedrag, kan de OR een waardevolle bijdrage leveren bij het opstellen van dit beleid. Bovendien mag de bestuurder het beleid niet invoeren zonder instemming (tools) van de OR (artikel 27, lid 1d van de Wet op de ondernemingsraden).

Signalen achterban OR waardevol voor PSA-beleid

De OR kan een waardevolle bijdrage leveren aan PSA-beleid omdat OR-leden regelmatig signalen opvangen van hun achterban. Deze kunnen zij doorgeven aan hun bestuurder en suggesties doen voor maatregelen tegen bijvoorbeeld discriminatie, pesten of (seksuele) intimidatie. Dit zijn vormen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) (tools) en ze kunnen leiden tot ernstige gezondheidsklachten, zoals een depressie. Een bestuurder is wettelijk verplicht om beleid te voeren tegen PSA. Een onderdeel daarvan kan het instellen van een vertrouwenspersoon zijn. Zo kunnen werknemers die slachtoffer zijn van ongewenst gedrag hun verhaal kwijt. De vertrouwenspersoon kan bovendien tips geven over het tegengaan van ongewenst gedrag.