Waar moet de OR op letten bij nieuwe reiskostenvergoedingen?

22 juli 2019

Onze werkgever wil de huidige kostenvergoeding voor het woon-werkverkeer veranderen. Voor onze voorbereiding hierop willen we weten waar de ondernemingsraad in zo’n geval op moet letten.

Van belang is te weten dat de OR geen instemmingsrecht heeft op het vaststellen, wijzigen of intrekken van onkostenregelingen. Dat verandert pas als de reiskostenregeling kenmerken van een beloningsregeling heeft zoals wel voorkomt bij een regeling voor lease-auto’s. Maar ook zonder instemmingsaanvraag kan de OR invloed uitoefenen op een nieuwe regeling.

Agenda voor overlegvergadering

Omdat de meeste werknemers een verandering direct voelen in hun portemonnee, kunt u namelijk rekenen op een hoge betrokkenheid bij degenen die u vertegenwoordigt. Als u hier goed mee omgaat kan dat veel druk op de bestuurder leggen. Geen enkele bestuurder is blij met onrust in de organisatie. Controleer eerst wat uw cao bepaalt over vergoeding van de kosten woon-werkverkeer. De bestuurder is hieraan gebonden en de OR heeft de taak toe te zien op een goede naleving van de bepalingen van de cao. Zijn die bepalingen er niet of valt uw organisatie niet onder een cao, informeer dan bij uw achterban wat zij van de huidige regeling vinden en welke aanpassingen ze wenselijk achten. Zet het onderwerp vervolgens op de agenda voor de eerstvolgende overlegvergadering en bespreek de wensen van de werknemers met uw bestuurder.

Achterban informeren

Laat uw achterban weten wat dat overleg met uw bestuurder heeft opgeleverd. Wees daarin eerlijk, maar zakelijk. Informeer uw achterban zorgvuldig over welke wensen uw bestuurder wel en niet overneemt. Maak als het ware ‘de balans’ op. Laat de beoordeling van het resultaat over aan uw achterban. Baseer uw informatie en de presentatie daarvan aan uw achterban dus op feiten.