Financials stappen steeds vaker over naar non-profit

10 oktober 2018 | Door redactie

Dankzij de verdergaande professionalisering in de non-profitsector wordt het voor onder andere financials steeds aantrekkelijker om over te stappen van het bedrijfsleven naar de non-profitsector. Ook vanuit de non-profitsector zelf valt de keuze negen van de tien keer op een financial uit het bedrijfsleven.

Een financiële carrière in de non-profitsector wordt steeds aantrekkelijker. Enerzijds komt dat doordat de non-profitsector te maken krijgt met meer en ingewikkeldere wet- en regelgeving, bijvoorbeeld in de zorg en bij woningcorporaties. Die fiscale wet- en regelgeving is veel ingewikkelder dan in de profitsector. Dat zelfde geldt voor de ‘ins and outs’ met betrekking tot belastingen voor non-profitorganisaties (tools). Dat maakt de uitdaging voor de financial des te groter. Bovendien gaat het vaak om meer dan alleen budgetteren (tools): door de strengere regels moet de financial alles verantwoorden en worden de keuzes ook nog eens gecontroleerd. Anderzijds zijn de arbeidsvoorwaarden in de non-profitsector aantrekkelijker. 

PE-studiepunten door non-profit werkgever betaald

De secundaire arbeidsvoorwaarden in de non-profitsector maken de overstap voor financials ook aantrekkelijk. Zo zijn een 36-urige werkweek en thuiswerken gebruikelijk en zijn er meer mogelijkheden wat betreft vakantie-uren. Binnen de zorgsector is bovendien een secundaire arbeidsvoorwaarde dat de studiepunten voor Permanente Educatie (PE-punten) van bijvoorbeeld een registercontroller door de werkgever betaald worden.  

Wel bijzondere vaardigheden vereist

Financiële functies binnen de non-profitsector vragen wel om bijzondere vaardigheden. Zo moet de financial veranderingen kunnen begeleiden en implementeren, moet overtuigen een tweede natuur zijn en hij moet tegen weerstand kunnen. Daarnaast is omgaan met en analyse van data steeds belangrijker, zo meldt FM.nl.