Snel aan de slag met vrijwilligers in uw organisatie

Sportorganisaties, algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) en andere organisaties die niet onder de vennootschapsbelasting vallen, kunnen vrijwilligers inzetten om werkzaamheden binnen de organisatie te doen. Voor vrijwilligers gelden allerlei speciale regels. In bepaalde situaties moet u hen als een gewone werknemer behandelen en soms mag dat vooral niet. Deze toolbox loodst u langs alle fiscale, administratieve en praktische bijzonderheden van het werken met vrijwilligers. Ook de rol van de OR komt aan bod.

 • 1

  Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen

  Snel aan de slag met vrijwilligers in uw organisatie

  Wanneer moet een werkgever vrijwilligers wel en niet hetzelfde behandelen als werknemers?

  Vrijwilligers zijn bijzondere mensen. Omdat ze hun tijd belangeloos aan uw organisatie geven, maar ook wat hun behandeling op de werkvloer betreft. In grote lijnen geldt dat uw organisatie vrijwilligers op het gebied van arbeidsomstandigheden hetzelfde moet behandelen als eigen werknemers, en op het gebied van arbeidsvoorwaarden in veel gevallen juist niet. In deze toolbox leest u meer over alle aspecten van het inzetten van vrijwilligers.

 • 2

  Waarom werken met vrijwilligers?

  Het belang van vrijwilligerswerk in zeven punten

  Nieuws Non-profit Publicatiedatum: 03-02-2021

  De inzet van vrijwilligers en de initiatieven van burgers zijn van grote maatschappelijke waarde voor de Nederlandse samenleving. Dit blijkt uit een rapport dat is opgesteld in opdracht van de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF).


  Vrijwilligerswerk is goed voor lichaam en geest

  Nieuws Balans werk-privé Publicatiedatum: 29-11-2017

  Vrijwilligerswerk maakt mensen gelukkig. Het steken van tijd en moeite in andermans welzijn levert sociale contacten op en vermindert de kans op een depressie. Ook blijkt dat vrijwilligerswerk goed is voor de mentale en fysieke gezondheid.


  Onderzoek waarom uw organisatie met vrijwilligers werkt

  Verdiepingsartikel Non-profit Publicatiedatum: 01-03-2024

  Organisaties die niet onder de vennootschapsbelasting vallen, kunnen werknemers aannemen, maar ook vrijwilligers inzetten om werkzaamheden op te pakken. Er kunnen drie redenen zijn om met vrijwilligers te werken. Als uw organisatie vrijwilligers inzet, is het goed om eens met frisse blik te kijken naar de positie van die vrijwilligers binnen de organisatie. Zet u de vrijwilligers in vanuit nut, noodzaak of gewoonte?


 • 3

  De fiscale regels voor het inzetten van een vrijwilliger

  Vrijwilligersregeling

  Infographic Non-profit Publicatiedatum: 29-06-2022

  Vrijwilligers zijn natuurlijk zeer welkom binnen organisaties, omdat ze gemotiveerd zijn en geen geld kosten. Maar een vrijwilliger moet voor de vrijwilligersregeling wel aan een aantal criteria voldoen. Daarom de vraag: wanneer is iemand volgens de Belastingdienst een vrijwilliger?


  Maximale vrijwilligersvergoeding stijgt naar € 2.100

  Nieuws Non-profit Publicatiedatum: 22-09-2023

  De maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding gaat per 1 januari 2024 omhoog van € 1.900 naar € 2.100. Dit is het gevolg van de jaarlijkse indexatie. Het kabinet vindt een verdere verhoging op dit moment niet nodig.


  Geldt de identificatieplicht ook voor vrijwilligers?

  Vraag & Antwoord Indiensttreding Publicatiedatum: 20-02-2024

  Als een nieuwe werknemer in dienst komt, moeten we zijn paspoort of identiteitskaart controleren en een kopie maken voor de administratie. Is de identificatieplicht ook verplicht als een vrijwilliger in onze organisatie aan de slag gaat?


  Beloningen voor vrijwilligers en de loonheffingen

  Verdiepingsartikel Loonadministratie Publicatiedatum: 03-01-2022

  Vrijwilligers zijn die personen die onbetaald en onverplicht werk verrichten voor anderen – bijvoorbeeld voor uw onderneming – of voor de maatschappij als geheel. Vrijwilligers zijn voor organisaties aantrekkelijk omdat zij meestal erg gemotiveerd zijn en weinig kosten opleveren. De eventuele beloning die uw organisatie een vrijwilliger betaalt, hoeft u onder voorwaarden niet in de loonheffingen te betrekken.


  Hoe verwerk ik kosten voor het kerstdiner voor vrijwilligers?

  Vraag & Antwoord Loonadministratie Publicatiedatum: 01-03-2024

  Voor het jaarlijkse kerstdiner nodigen wij ook de vrijwilligers uit die voor onze organisatie werken. Hoe regelen we dat in de salarisadministratie?


  Vrijwilligersvergoeding elk jaar uitbetalen!

  Nieuws Flexwerkers Publicatiedatum: 09-02-2017

  Als uw organisatie met vrijwilligers werkt, is het van belang dat de werkgever hun vergoeding per tijdvak en jaar uitbetaalt. Doet hij dat niet en betaalt hij ze na een tijdje in één keer uit, dan krijgt hij mogelijk een naheffingsaanslag op de mat.


  Vrijwilligersvergoeding kan een gift zijn

  Nieuws Inkomstenbelasting (IB) Publicatiedatum: 02-12-2011

  Vrijwilligers hebben voor hun vrijwilligerswerk recht op een kleine vergoeding. Zolang deze vergoeding niet overeenkomt met hun werkelijke inspanningen, kan deze onbelast blijven. Een vrijwilliger kan ervoor kiezen om de kostenvergoeding niet te ontvangen. Dan kan hij dit bedrag in sommige gevallen als giftenaftrek claimen in de inkomstenbelasting.


  Verklaring voor afzien van vrijwilligersvergoeding

  Nieuws Beloning Publicatiedatum: 20-04-2022

  Een vrijwilliger komt meestal in aanmerking voor een vrijwilligersvergoeding. Het is mogelijk om van deze vergoeding af te zien. De vrijwilliger kan in dat geval onder voorwaarden profiteren van een giftenaftrek in de aangifte inkomstenbelasting. De vrijwilligersverklaring 2022 is beschikbaar op de website van de Belastingdienst.


 • 4

  De risico's van werken met vrijwilligers

  Hoe kunnen we onze vrijwilligers opnemen in het arbobeleid?

  Vraag & Antwoord Arbowet Publicatiedatum: 23-07-2020

  Onze organisatie roept regelmatig de hulp in van vrijwilligers. Hoe kunnen we hen het beste opnemen in het arbobeleid?


  Moeten we voor onze vrijwilligers ook een RI&E maken?

  Vraag & Antwoord Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) Publicatiedatum: 10-09-2020

  Vrijwilligers zijn een belangrijk onderdeel van onze organisatie. Moeten we voor de vrijwilligers ook een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) maken?


  Bied ook bijzondere werknemers arbozorg

  Verdiepingsartikel Arbeidsomstandigheden Publicatiedatum: 25-08-2022

  De werkgever heeft niet alleen de wettelijke plicht zijn ‘eigen’ werknemers te beschermen tegen gezondheidsschade door het werk. Ook werkenden die niet in loondienst zijn, maar die wel werkzaamheden voor uw organisatie verrichten, hebben recht op gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Wie zijn deze groepen voor wie de werkgever ook moet zorgen?


  Gratis VOG aanvragen voor vrijwilligers

  Nieuws Indiensttreding Publicatiedatum: 28-09-2022

  Een non-profitorganisatie kan een gratis Verklaring omtrent het gedrag (VOG) aanvragen voor vrijwilligers die werken met kwetsbare mensen. Organisaties hebben hiervoor wel eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig.


  Moeten we de aansprakelijkheid van vrijwilligers verzekeren?

  Vraag & Antwoord Non-profit Publicatiedatum: 27-02-2024

  Hoe zit het met aansprakelijkheid als een vrijwilliger schade veroorzaakt? Kunnen wij een beroep doen op onze bestaande verzekering als een vrijwilliger schade aanricht, of moeten we hiervoor een aparte verzekering afsluiten?


  Verzekeren van ingeleende krachten en vrijwilligers

  Verdiepingsartikel Ondernemersverzekeringen Publicatiedatum: 14-03-2024

  Misschien werkt uw organisatie ook wel samen met uitzendkrachten en zzp’ers, of zelfs met vrijwilligers. Deze groepen kunnen schade lijden of schade veroorzaken tijdens het werk dat ze voor uw organisatie doen. Is uw organisatie aansprakelijk voor die schade? En welke regels gelden dan als het gaat om verzekeren? Dit artikel zoomt in op deze vragen.


 • 5

  Afspraken maken met vrijwilligers

  Is een vrijwilligersovereenkomst altijd noodzakelijk?

  Vraag & Antwoord Non-profit Publicatiedatum: 27-09-2022

  Wij werken veel met vrijwilligers. Afspraken maken we over de mail. Heeft een vrijwilligersovereenkomst dan nog toegevoegde waarde?


  Vrijwilligersovereenkomst

  Tool Non-profit Publicatiedatum: 13-08-2019

  Leg afspraken met uw vrijwilligers vast.


  Urenregistratie vrijwilliger

  Tool Non-profit Publicatiedatum: 07-06-2022

  Met deze rekentool kunnen uw vrijwilligers eenvoudig en overzichtelijk bijhouden welke activiteiten ze verrichten.


  Zorg voor beleid bij nieuwe vrijwilligers

  Nieuws Indiensttreding Publicatiedatum: 09-11-2022

  Een organisatie kan niet zonder goede vrijwilligers. Om te weten welke vrijwilligers in huis worden gehaald, is het belangrijk om goed vrijwilligersbeleid te ontwikkelen. Het aannemen van nieuwe vrijwilligers moet namelijk gestructureerd verlopen.


  Klokkenluidersregeling verplicht bij vrijwilligers?

  Vraag & Antwoord Klokkenluidersregeling Publicatiedatum: 25-03-2024

  Wij hebben minder dan 50 werknemers in dienst, maar we werken daarnaast wel met meer dan 50 vrijwilligers. Is een klokkenluidersregeling dan verplicht?  


  Kunnen wij voor een Belgische vrijwilliger een VOG aanvragen?

  Vraag & Antwoord Buitenlandse werknemers Publicatiedatum: 27-09-2022

  België kent de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) niet. Kunnen wij voor een Belgische vrijwilliger een VOG aanvragen of is dit niet mogelijk?


 • 6

  Waardering van vrijwilligers

  Hoe waarderen we onze vrijwilligers optimaal?

  Vraag & Antwoord Non-profit Publicatiedatum: 27-09-2022

  Wij werken veel met vrijwilligers en willen aan hen laten merken dat de organisatie ze dankbaar is. Hoe kunnen wij onze waardering laten blijken?


  Erkenning en waardering van vrijwilligers

  Infographic Non-profit Publicatiedatum: 28-12-2020

  Vrijwilligers zijn vaak een onmisbare schakel in uw organisatie. Ze nemen u veel werk uit handen en zorgen ervoor dat uw organisatie zich kan inzetten voor het goede doel. Maar laat u wel eens zien dat ze heel belangrijk zijn voor uw organisatie? Zet uw vrijwilligers eens in het zonnetje!


  Er zijn verschillende manieren om uw vrijwilligers te bedanken

  Verdiepingsartikel Non-profit Publicatiedatum: 02-05-2019

  Vrijwilligers zijn vaak een onmisbare schakel in uw organisatie. Ze nemen u veel werk uit handen en zorgen ervoor dat uw organisatie zich kan inzetten voor het goede doel. Maar laat u wel eens zien dat die vrijwilligers heel belangrijk zijn voor uw organisatie? Dat kunt u natuurlijk doen met een financiële vergoeding, maar er zijn ook nog andere manieren om de vrijwilligers te bedanken. Hoe kunt u de vrijwilligers in het zonnetje zetten?


 • 7

  De rol van de OR bij werken met vrijwilligers

  Kan de OR een bijdrage leveren aan vrijwilligersbeleid?

  Vraag & Antwoord OR en personeelsbeleid Publicatiedatum: 10-08-2023

  In onze organisatie zijn al enige tijd vrijwilligers actief. De organisatie heeft echter geen vrijwilligersbeleid. Onze OR zou hier een bijdrage aan willen leveren. Hoe kan onze OR hierin een rol spelen?