Verdiepingsartikelen

WW-premie straks niet per sector maar per arbeidsovereenkomst

Werkloosheidswet (WW) | 6 minuten

Per 1 januari 2020 wordt de manier van berekening van het premiepercentage voor de Werkloosheidswet (WW) grondig anders. Vanaf dat moment za...

OR-jaarplan helpt om professionaliteit en betrouwbaarheid te vergroten

Werkwijze OR | 4 minuten

Wilt u daadwerkelijk invloed uitoefenen binnen uw organisatie, dan moet uw OR een professionele en betrouwbare partner zijn voor uw bestuurd...

Hulpmiddel voor opstellen scholingsplan voor uw ondernemingsraad

OR-scholing | 5 minuten

Is uw OR actief met scholing bezig? De kans is groot dat andere zaken voorrang krijgen. Slechts 25% van de ondernemingsraden maakt volledig...

De concernregeling aan de hand van vier steekwoorden

Werkkostenregeling (WKR) | 5 minuten

Bij overschrijding van de vrije ruimte van de werkkostenregeling betalen ondernemingen 80% eindheffing over het meerdere. Die afrekening moe...

Aanwijzen als eindheffingsloon binnen de werkkostenregeling

Werkkostenregeling (WKR) | 4 minuten

Het lijkt alsof er sinds de komst van de werkkostenregeling een nieuwe manier van fiscaal handelen is geïntroduceerd: het zogenoemde aanwijz...

Ontslagbescherming voor leden van de ondernemingsraad

Opzegverboden | 4 minuten

Het kan een reden zijn voor werknemers om niet in een ondernemingsraad plaats te nemen: de mogelijke gevolgen van het OR-werk voor hun posit...

De bestuurder vragen water bij de wijn te doen bij instemmingsverzoeken

Instemmingsrecht | 5 minuten

U heeft met het instemmingsrecht een machtig wapen in handen. Zonder uw instemming kan de bestuurder zijn plan tenslotte niet zomaar uitvoer...

De bijtelling privégebruik auto van de zaak corrigeren

Auto van de zaak | 7 minuten

Bij de bijtelling wegens privégebruik is de kans op een fout in de salarisadministratie niet ondenkbeeldig. Bijvoorbeeld omdat de catalogusw...

Hoe werkt het noodzakelijkheidscriterium van de WKR?

Werkkostenregeling (WKR) | 4 minuten

De werkgever kan zijn werknemers de voorzieningen die nodig zijn voor de uitvoering van hun werk onbelast vergoeden, verstrekken of ter besc...

Voordelen en nadelen van een cafetariaregeling

Werkkostenregeling (WKR) | 4 minuten

Dat een cafetariaregeling voor werknemers aantrekkelijk is, is natuurlijk duidelijk. Zij kunnen hierdoor hun arbeidsvoorwaarden beter afstem...