Verdiepingsartikelen

Compensatie voor transitievergoeding bij ontslag na twee jaar ziekte

Transitievergoeding | 5 minuten

Het kabinet heeft een compensatie voor de transitievergoeding geregeld. Uw organisatie heeft recht op zo’n compensatie als u een werknemer n...

Regels voor werknemers samenbundelen in personeelshandboek

Arbeidsvoorwaarden | 5 minuten

In de arbeidsovereenkomst staan de belangrijkste afspraken die u met de werknemer maakt over de voorwaarden waaronder hij voor uw organisati...

Let op de juridische valkuilen bij het nieuwe beoordelen

Functioneren en beoordelen | 5 minuten

Steeds meer organisaties gaan aan de slag met het nieuwe beoordelen. Geen periodieke functionerings- en beoordelingsgesprekken meer, maar ee...

Privacyregels schuren met verzuimbegeleiding bij ziekte

Verzuim | 5 minuten

Met de toepassing van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 is privacy definitief niet meer weg te denken in uw...

Let op de privacyregels bij het opslaan van werknemersgegevens

Privacy op het werk | 4 minuten

Bij het opslaan van gegevens van werknemers in het personeelsdossier is het belangrijk om rekening te houden met de privacy van werknemers....

Procedure starten vanwege overtreding van concurrentiebeding

Concurrentiebeding | 5 minuten

Veel werkgevers kiezen ervoor om in de arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding op te nemen. Hiermee willen ze voorkomen dat ex-werknemers...

De voorwaarden voor een ‘zakelijke’ lening

Financiering | 4 minuten

Het leven van een dga gaat niet over rozen. U ploetert door, maar het resultaat is niet altijd terug te zien in uw persoonlijke banksaldo. U...

Combinatie van mediation en arbitrage in zakelijke geschillen

Mediation | 4 minuten

Als u wel eens een procedure bij de rechtbank heeft gevoerd, kent u de nadelen daarvan. Het duurt eindeloos lang. Het helpt ook niet echt da...

Een patstelling voorkomen bij een 50/50-verdeling van de aandelen

Algemene Vergadering van Aandeelhouders | 4 minuten

De aandelenverdeling die in de praktijk voor de meeste problemen zorgt, is de verdeling 50/50. De oplossing lijkt simpel: kies dan gewoon vo...

Hindernissen bij het werken met inmiddels roemruchte AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | 6 minuten

In tegenstelling tot grote multinationals heeft u als dga waarschijnlijk geen grote afdeling beschikbaar die zorgt dat uw bv soepeltjes vold...