Verdiepingsartikelen

OR & het portretrecht van werknemers

OR en personeelsbeleid | 6 minuten | 10-06-2024

Het portretrecht is een rechtsgebied dat bij uw OR waarschijnlijk niet dagelijks op de agenda staat. Toch kunnen er uit het portretrecht ges...

Het portretrecht en de werknemer

Arbeidsrecht | 6 minuten | 10-06-2024

Werkgevers gebruiken steeds vaker foto’s van hun werknemers, bijvoorbeeld op hun website of op posters of folders. Een werkgever mag deze fo...

De aandachtspunten rondom een sabbatical

Verlofregelingen | 6 minuten | 10-06-2024

Een beetje carrière omspant zo’n drie, vier, soms wel vijf decennia. Een groot deel van een mensenleven dus. Veel werknemers willen niet ál...

Integrated reporting is meer dan de cijfers alleen

Jaarverslag en jaarrekening | 5 minuten | 07-06-2024

Integrated Reporting oftewel rapporteren van een geïntegreerd jaarverslag, is een nieuwe vorm van verantwoorden waarbij de waardecreatie en...

Het veilig delen van persoonsgegevens

Datalekken | 5 minuten | 07-06-2024

De basis voor privacybescherming en informatiebeveiliging is het analyseren en beheersen van risico’s. Zonder risico’s zouden er geen maatre...

Maatregelen uit hoofdlijnenakkoord voor personeel en arbeid

Arbeidsrecht | 6 minuten | 06-06-2024

Na een periode van veel onzekerheid, onduidelijkheden en ontwikkelingen kwamen PVV, VVD, NSC en BBB midden mei tot een hoofdlijnenakkoord vo...

Voorwaarden en regels van aanvullend geboorteverlof

Geboorteverlof | 5 minuten | 06-06-2024

Een baby in de wieg én extra verlof. Werknemers van wie de partner is bevallen, hebben sinds vorig jaar recht op betaald geboorteverlof van...

Een aantal veelgestelde vragen over ouderschapsverlof op een rij

Ouderschapsverlof | 5 minuten | 06-06-2024

Een werknemer met een kind tot 8 jaar oud kan een verzoek bij u indienen om ouderschapsverlof op te nemen. De werknemer neemt dan voor een g...

Fiscale maatregelen van het hoofdlijnenakkoord

Inkomstenbelasting (IB) | 5 minuten | 05-06-2024

De partijen PVV, VVD, NSC en BBB zijn na heel veel maanden vergaderen tot een hoofdlijnenakkoord voor de jaren 2024-2028 gekomen. Een van de...

Loonkostenvoordeel in bijzondere situaties

LKV en (jeugd-)LIV | 3 minuten | 03-06-2024

Onder voorwaarden kunt u het loonkostenvoordeel (LKV) ontvangen voor werknemers. Maar ook als u aan alle voorwaarden voldoet en het LKV ontv...