Verdiepingsartikelen

De eisen die de nieuwe privacyregels stellen aan uw salarissoftware

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | 4 minuten

Ook in de salarisadministratie kunt u niet om de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heen. Uw salarispakket moet voldoen aan de e...

De gevolgen van de Wet invoering extra geboorteverlof in de praktijk

Verlofregelingen | 4 minuten

De Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) is afgehamerd. Dat betekent dat werknemers van wie de partner een kind krijgt na de bevalling s...

Welke invloed heeft de AVG op de loonstrook en het versturen ervan?

Privacy op het werk | 4 minuten

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Natuurlijk betekent dit ook de nodige aanpassing voor uw ro...

Welke verplichtingen heeft u in het kader van de identificatieplicht?

Identificatieplicht | 4 minuten

Voordat een werknemer voor uw onderneming aan de slag gaat, moet u zijn identiteit vaststellen. Maar dat is nog maar het topje van de ijsber...

Hoe zit het fiscaal met uitruilen, cafetariasystemen en loon à la carte?

Werkkostenregeling (WKR) | 4 minuten

Het cafetariasysteem is een manier van belonen die u ook onder de werkkostenregeling nog steeds goed kunt toepassen. Hier vindt u meer over...

De regels rondom ploegendiensten en nachtwerk op een rij

Arbeidstijden | 8 minuten

Eén op de zeven werknemers werkt nu in ploegendienst: een net zo ongunstig getal als de veel besproken burn-outklachten. Een vaste avond per...

Bedrijfsvoering valt of staat met vitaliteit werknemers

Preventie | 7 minuten

Vitale werknemers dragen bij aan een effectieve bedrijfsvoering. Werknemers die zich fit voelen, leveren immers kwaliteit en gaan met plezie...

Een lichtplan voor de werkplek

Werkplek | 4 minuten

Te veel of te weinig daglicht op de werkplek is in principe niet schadelijk voor de gezondheid. Maar het kan wél hinder geven en daarmee de...

Nieuwe handreiking voor de BHV bij brandveiligheid

Verzuim | 5 minuten

Bedrijfshulpverleners (bhv’ers) spelen een belangrijke rol bij het omgaan met brandrisico’s en bij het bestrijden van een beginnende brand....

Energielabel C de norm vanaf 2023

Klimaat en milieu | 4 minuten

Nieuwe wetgeving krijgt doorgaans de nodige aandacht in de media. De uitzondering hierop lijkt de aankomende verplichting dat kantoorpanden...