Verdiepingsartikelen

OR & collectief ontslag om bedrijfseconomische redenen

Ontslag | 6 minuten | 25-11-2022

Als de omstandigheden binnen een organisatie aanleiding geven om werknemers te ontslaan, is er sprake van bedrijfseconomisch ontslag. Van co...

Voor uw OR is de intentieverklaring een belangrijk document

Adviesrecht | 5 minuten | 09-11-2022

Een intentieverklaring is één van de eerste stappen voor een overname of fusie en daarmee ook de aankondiging van ingrijpende veranderingen....

OR moet extra alert zijn bij overname door private equity

Reorganisatie | 6 minuten | 09-11-2022

Private equity (PE) is een term die steeds vaker voorkomt bij bedrijfsfusies en -overnames. Het aantal organisaties dat er in Nederland mee...

Hoe beoordeelt uw OR de mogelijke effecten van een investering?

Investeren | 5 minuten | 09-11-2022

Veel ondernemingsraden zijn enthousiast over investeringen. Investeringen maken de organisatie vaak toekomstbestendig, wat het ook weer makk...

Belangen achterban bij milieu

Klimaatneutraal ondernemen | 9 minuten | 21-10-2022

Milieumaatregelen kunnen heel divers zijn en dat geldt ook voor de gevolgen voor werknemers. Denk bijvoorbeeld aan een verhuizing naar een d...

OR aan de slag voor een beter milieu

Klimaatneutraal ondernemen | 12 minuten | 21-10-2022

Hoe kan uw bestuurder de klimaatdoelen bereiken en hieraan blijven voldoen, en wat is de rol van uw OR hierbij? Het creëren van bewustwordin...

OR-rechten voor het milieu

Klimaatneutraal ondernemen | 11 minuten | 20-10-2022

De OR heeft de taak om de zorg voor het milieu te bevorderen (artikel 28, lid 4 WOR). In dit artikel leest u hoe uw OR invulling kan geven a...

OR & de rechten en bevoegdheden bij flexkrachten

Flexwerkers | 6 minuten | 04-10-2022

Werkgevers maken dankbaar gebruik van flexibele arbeidsconstructies zoals uitzenden, payrollen en contracting om beter in te kunnen spelen o...

De rol van uw ondernemingsraad bij een fusie

Reorganisatie | 5 minuten | 13-09-2022

In 2021 is een recordaantal van 892 fusies aangemeld bij de Sociaal-Economische Raad (SER). Uw ondernemingsraad heeft adviesrecht bij een vo...

Adviesaanvraag voor investering blijkt vaak onvolledig

Adviesrecht | 6 minuten | 12-08-2022

Voor een OR-lid is het vaak lastig om de financiële cijfers bij een belangrijke investering te lezen. Bedenk dan dat deze berekeningen soms...