Verdiepingsartikelen

Rol van de OR bij harmonisatie van arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden | 6 minuten | 19-02-2024

Om de belangen van werknemers goed te kunnen behartigen, beschikt de ondernemingsraad over verschillende rechten en bevoegdheden. Deze zijn...

Wat is de rol van de OR bij groene arbeidsvoorwaarden?

OR en arbeidsvoorwaarden | 5 minuten | 13-02-2024

Groene arbeidsvoorwaarden winnen aan populariteit bij zowel werknemers als werkgevers. Van een extra (ver)bouwbudget voor verduurzaming van...

Altijd OR-advies bij het groepsgewijs inlenen van arbeidskrachten

Adviesrecht | 6 minuten | 19-01-2024

De Hoge Raad heeft in een recente uitspraak bepaald dat de bestuurder altijd advies aan de OR moet vragen als hij van plan is om arbeidskrac...

Bekijk de adviesaanvraag aan uw OR altijd kritisch

Adviesrecht | 6 minuten | 15-12-2023

Uw OR mag zelf bepalen hoe u met een adviesaanvraag van de bestuurder omgaat. In de wet staat alleen dat de bestuurder in ieder geval één ke...

PVT moet beperkte rechten zo goed mogelijk benutten

Personeelsvertegenwoordiging (PVT) en personeelsvergadering (PV) | 5 minuten | 15-12-2023

Het ‘kleine broertje’ van uw OR is de personeelsvertegenwoordiging (PVT). De PVT is in kleine organisaties actief en heeft doorgaans drie le...

OR & reorganisatie

Adviesrecht | 6 minuten | 15-12-2023

Wanneer uw bestuurder van plan is om te reorganiseren, is voor uw OR een belangrijke adviesrol weggelegd. Het is niet alleen voor uw achterb...

OR kan op allerlei manieren advies uitbrengen

Adviesrecht | 6 minuten | 15-11-2023

De WOR is duidelijk over de voorwaarden waaraan de adviesaanvraag van een bestuurder moet voldoen. Vaste onderdelen zijn bijvoorbeeld de inh...

Wanneer heeft de OR adviesrecht en wanneer instemmingsrecht?

Rechten van de OR | 6 minuten | 13-10-2023

Een bestuurder mag niet op eigen houtje het organisatiebeleid veranderen. Als hij wijzigingen wil doorvoeren die grote gevolgen (kunnen) heb...

Waar moet uw OR op letten als uw bestuurder AI wil gaan inzetten?

Werken met AI | 6 minuten | 13-09-2023

De ontwikkelingen op het gebied van artificial intelligence (AI) gaan in sneltreinvaart. Veel werkgevers experimenteren er al mee en voeren...

OR-advies over de benoeming van een nieuwe bestuurder

Werkwijze OR | 6 minuten | 12-09-2023

Bij het benoemen van een nieuwe bestuurder, ook als dat een interim-bestuurder betreft, is het adviesrecht van artikel 30 WOR van toepassing...