Verdiepingsartikelen

WAB wijzigt de regels voor payrollwerknemers

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) | 5 minuten | 01-01-2020

Per 1 januari 2020 gaat het nodige veranderen in de payrollregels. In het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB) is geregeld dat payrollb...

Regels voor werknemers samenbundelen in personeelshandboek

Arbeidsvoorwaarden | 5 minuten | 13-03-2019

In de arbeidsovereenkomst staan de belangrijkste afspraken die u met de werknemer maakt over de voorwaarden waaronder hij voor uw organisati...