Verdiepingsartikelen

De Wet speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) voor de IB-ondernemer

Innovatie | 4 minuten | 05-05-2023

Een nieuw product of compleet nieuw bedrijfsproces kan uw onderneming gouden bergen opleveren. Maar éérst kost het uitvinden van zo’n revolu...

Zorg voor een geheimhoudingsovereenkomst die wél werkt

Ondernemingsrecht | 6 minuten | 13-04-2023

Het klinkt zo simpel: nog even een geheimhoudingsovereenkomst tekenen. Afgesproken wordt dat alle vertrouwelijke informatie geheim gehouden...

RVO-subsidies voor het mkb

Investeren | 5 minuten | 01-02-2023

Veel ondernemers hebben de ambitie om te innoveren, bijvoorbeeld uit oogpunt van duurzaamheid of omdat zij werkprocessen willen vereenvoudig...

Voordeel met de afdrachtvermindering S&O

Innovatie | 5 minuten | 09-01-2023

Speur- en ontwikkelingswerk loont. De overheid stimuleert deze werkzaamheden met een korting op de af te dragen loonbelasting/premie volksve...

Aandachtspunten na evaluatie PSD2

Innovatie | 5 minuten | 26-10-2022

In 2019 deed de 'herziene richtlijn betaaldiensten', beter bekend als Payment Services Directive (PSD2), haar intrede. Het doel van dit init...

Personeelsgerelateerde subsidies en financiële voordelen op een rij

Personeelssubsidies | 5 minuten | 08-07-2022

De inzet van personeel vraagt van de meeste organisaties flink veel geld. Maar soms zijn werkgevers meer euro’s kwijt dan nodig is, omdat zi...

Automatisering van de kantooromgeving

Innovatie | 6 minuten | 01-09-2021

Automatisering neemt een vlucht tijdens de coronapandemie. Het vele thuiswerken vraagt bij menig advieskantoor om een digitaliseringsslag.He...

Profiteren van innovatieve projecten met de innovatiebox

Innovatie | 5 minuten | 22-04-2021

Ondernemingen die zich bezighouden met innovatieve projecten voor immateriële activa kunnen, als er is voldaan aan de voorwaarden, profitere...

Mis de digitale transformatieboot niet

Leidinggeven | 5 minuten | 28-12-2020

Digitale transformatie, datagedreven werken, disruptieve technologie... begrippen die meer zijn dan alleen modekreten. Want om in de toekoms...

Wat u moet regelen als robots de werkvloer betreden

Arbowet | 4 minuten | 02-10-2020

De opmars van robots op de werkvloer gaat gestaag door. Robotisering kan de toekomst van het werk en de arbeidsomstandigheden flink verander...