Verdiepingsartikelen

OR & de spelregels voor loon en werktijden

Arbeidstijden | 6 minuten | 03-05-2022

Uw bestuurder heeft zich bij het bepalen van het salaris en de arbeidstijden van een werknemer te houden aan verschillende regels. Zo moet h...

OR noodzakelijk bij harmoniseren arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden | 6 minuten | 13-04-2022

Het harmoniseren van de arbeidsvoorwaarden is een belangrijke stap in een fusie- of overnametraject. Ook al is dit in hoofdzaak de taak van...

OR & de privacyregels

Privacy op het werk | 6 minuten | 13-04-2022

Veel werkgevers maken gebruik van manieren en technieken om werknemers en bezoekers te controleren. Denk aan cameratoezicht in winkels, een...

OR & personeelsverloop

Werving en selectie | 6 minuten | 09-03-2022

In tal van branches bestaat een chronisch personeelstekort. Organisaties hebben te weinig werknemers in dienst en nieuwe collega’s zijn nauw...

OR & de bevoegdheden rondom de cao

Cao | 6 minuten | 21-02-2022

Een cao beperkt de taken en bevoegdheden van uw OR ten aanzien van de onderwerpen die in de cao zijn geregeld. Anderzijds heeft uw OR een zo...

Bedrijfscommissie bemiddelt bij salarisherziening

Ondernemingsraad | 4 minuten | 20-12-2021

De bedrijfscommissie van de SER bemiddelde in een zaak waarbij de bestuurder het jaarlijkse moment van salarisherziening gelijk wilde trekke...

Machtsmiddelen van uw ondernemingsraad

Werkwijze OR | 6 minuten | 15-12-2021

Welke wegen staan er open voor uw OR als de belangrijke besluiten van uw bestuurder niet uitpakken zoals uw OR dat wil? De Wet op de onderne...

OR kan bestuurder concrete voorstellen doen

Initiatiefrecht | 6 minuten | 16-11-2021

De wetgever beschouwt uw OR en uw bestuurder duidelijk als gelijkwaardige overlegpartners. Zo stelt de Wet op de ondernemingsraden (WOR) dat...

OR-bevoegdheden bij invoering agile werken

Adviesrecht | 12 minuten | 15-10-2021

Er zijn verschillende gradaties waarin uw organisatie de agile principes kan toepassen. Uw organisatie kan volledig agile gaan werken of de...

Binnenklimaat is belangrijk aandachtspunt bij terugkeer naar kantoor

Preventie | 4 minuten | 23-08-2021

In juli 2021 voegde het kabinet een vierde basisregel toe aan het rijtje voorzorgsmaatregelen om coronabesmettingen tegen te gaan: goed vent...