Verdiepingsartikelen

Relevante wetswijzigingen in 2023 voor uw OR en achterban

Arbeidsrecht | 6 minuten | 17-01-2023

Het jaar 2023 is gestart. Een goed moment om vooruit te kijken naar het komende jaar en de daarbij behorende relevante wijzigingen en ontwik...

Scholing van werknemers is de investering meer dan waard

Opleiding en ontwikkeling | 5 minuten | 14-12-2022

Het volgen van scholing is goed voor de persoonlijke ontwikkeling van werknemers. Scholing maakt werknemers beter en langer inzetbaar en dat...

OR & wijzigingen in pensioen

Pensioen via de werkgever | 6 minuten | 09-11-2022

De Eerste Kamer stemde op 27 september 2022 in met nieuwe regels voor de waarde­overdracht van klein ouderdomspensioen. Wat zijn de huidige...

Hoe beoordeelt uw OR de mogelijke effecten van een investering?

Investeren | 5 minuten | 09-11-2022

Veel ondernemingsraden zijn enthousiast over investeringen. Investeringen maken de organisatie vaak toekomstbestendig, wat het ook weer makk...

Belangen achterban bij milieu

Klimaatneutraal ondernemen | 9 minuten | 21-10-2022

Milieumaatregelen kunnen heel divers zijn en dat geldt ook voor de gevolgen voor werknemers. Denk bijvoorbeeld aan een verhuizing naar een d...

OR aan de slag voor een beter milieu

Klimaatneutraal ondernemen | 12 minuten | 21-10-2022

Hoe kan uw bestuurder de klimaatdoelen bereiken en hieraan blijven voldoen, en wat is de rol van uw OR hierbij? Het creëren van bewustwordin...

Internationale afspraken over milieubeleid

Klimaatneutraal ondernemen | 10 minuten | 19-10-2022

In het Klimaatakkoord van Nederland staan afspraken tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden om gezamenlijk de uitstoot...

Onduidelijke termen zorgen vaak voor verkeerde keuze pensioencontract

Pensioen via de werkgever | 6 minuten | 17-10-2022

Door de Wet toekomst pensioenen moeten alle pensioenregelingen de komende jaren worden vervangen. Organisaties krijgen de keuze uit nieuwe c...

De rol van de ondernemingsraad bij een veilige werkomgeving

PSA | 6 minuten | 17-10-2022

Hoewel uw bestuurder verantwoordelijk is, speelt ook uw OR een grote rol bij de zorg voor een veilige werkomgeving. Zo moet u de naleving va...

OR & de rechten en bevoegdheden bij flexkrachten

Flexwerkers | 6 minuten | 04-10-2022

Werkgevers maken dankbaar gebruik van flexibele arbeidsconstructies zoals uitzenden, payrollen en contracting om beter in te kunnen spelen o...