Verdiepingsartikelen

Werk-privébeleid opstellen voor werknemers

Balans werk-privé | 11 minuten | 15-03-2023

Werknemers kunnen mogelijk niet altijd chocola maken van alle verschillende wetten en regels die de werk-privébalans kunnen beïnvloeden. Het...

Maatregelen nemen voor gezonde werk-privébalans

Balans werk-privé | 8 minuten | 14-03-2023

Het gebeurt veel: ’s avonds nog een werkmail sturen of reageren op een appje van een collega in het weekend. Deze flexibiliteit kan prettig...

Vrijheid en autonomie door flexibel roosteren

Balans werk-privé | 8 minuten | 14-03-2023

De wettelijke verlofregelingen en andere aanvullende regelingen gaan uit van het principe dat werknemers op vaste tijden werken. Maar als u...

Risico op burn-out en bore-out verminderen

Burn-out | 4 minuten | 03-03-2023

Door de digitalisering van het werk zijn we met zijn allen minder gaan bewegen. Daarnaast is minder fysieke sociale interactie door een toen...

Werkdruk aanpakken door maatregelen op alle niveaus

Werkdruk | 6 minuten | 28-02-2023

Bij de aanpak van werkdruk als verzuimoorzaak is belangrijk eerst te weten wat in uw organisatie wordt verstaan onder werkdruk. Vervolgens k...

Vaardigheden en persoonlijke groei werknemer stimuleren

Duurzame inzetbaarheid | 6 minuten | 28-02-2023

Iedereen werkt graag met bekwame en energieke collega’s. Een werkgever kan proberen zo’n werkhouding van mensen positief te beïnvloeden. Hoe...

De hindernissen van de overgang

Gezondheid werknemer | 4 minuten | 10-02-2023

In Nederland zijn naar schatting ongeveer 1,6 miljoen vrouwen in de overgang en een op de vijf vrouwen heeft hierdoor dusdanige klachten dat...

Preventie van stressgerelateerd verzuim en burn-out

Burn-out | 8 minuten | 05-12-2022

Met uitzondering van de afgelopen ‘coronajaren’ zijn de meest gemelde beroepsziekten psychische aandoeningen. In Nederland heeft ruim één op...

Een veilige en prettige werkomgeving voor LHBTIQA+’ers

PSA | 5 minuten | 24-11-2022

Goed werkgeverschap betekent zorgen voor een veilig en prettig werkklimaat. Voor alle werknemers – ongeacht ras, religie, huidskleur, geloof...

De rol van de ondernemingsraad bij een veilige werkomgeving

PSA | 6 minuten | 17-10-2022

Hoewel uw bestuurder verantwoordelijk is, speelt ook uw OR een grote rol bij de zorg voor een veilige werkomgeving. Zo moet u de naleving va...