Verdiepingsartikelen

De rol van de leidinggevende en arboprofessional bij rouw

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) | 11 minuten | 06-05-2024

Een rouwende werknemer die onvoldoende ondersteuning en begeleiding krijgt, voelt zich mogelijk niet gehoord en gezien. Zo kan een werknemer...

OR & afspraken over (on)bereikbaarheid van werknemers

OR en arbeidsomstandigheden | 6 minuten | 19-04-2024

Mede als gevolg van de coronacrisis is de bereikbaarheid van werknemers bij veel organisaties hoog op de agenda komen te staan. Als werkneme...

Burn-outklachten werknemer tijdig herkennen

Burn-out | 4 minuten | 18-04-2024

De meeste organisaties hebben burn-outpreventie hoog op hun prioriteitenlijstje staan. Logisch, want er zijn alleen maar verliezers als iema...

Speciale taak van de OR: toezien op de arbeidsomstandigheden

OR en arbeidsomstandigheden | 6 minuten | 16-02-2024

De Arbowet verplicht elke ondernemer om voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor alle werknemers te zorgen. De ondernemingsraad he...

Wat moet de werkgever volgens de wet regelen bij thuiswerk?

Thuiswerken en hybride werken | 4 minuten | 26-01-2024

Thuiswerk is sinds ‘corona’ heel gangbaar. Veel beeldschermwerkers doen hun taken thuis, enkele of soms alle dagen van de werkweek, en vaak...

Signaalonderzoek naar de omgangsvormen in de organisatie

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) | 4 minuten | 19-12-2023

Ongewenst gedrag springt niet altijd in het oog. Het kan dus zijn dat de werkgever of arbodeskundige er pas achter komt dat er iets speelt,...

Herziening van de SER-richtlijn voor de werk-privébalans

Balans werk-privé | 6 minuten | 04-12-2023

Werknemers kunnen moeite hebben om een gezonde balans tussen werk en privé te bereiken en behouden. Daardoor lopen ze risico om overbelast t...

Hoge werkdruk aanpakken met steun van het management

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) | 5 minuten | 26-10-2023

Als u in uw organisatie aan de slag gaat met het aanpakken of voorkomen van te hoge werkdruk heeft u steun van het management nodig. Zonder...

PSA-beleid heeft baat bij arbocatalogus

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) | 5 minuten | 10-10-2023

Eén van de ernstigste vormen van psychosociale arbeidsbelasting is blootstelling aan agressie en geweld. Deze vormen van ongewenst gedrag gr...

Wanneer u een disfunctionerende werknemer niet kunt ontslaan

Ontslag | 5 minuten | 09-10-2023

Eén van de meest voorkomende ontslaggronden is ‘disfunctioneren’. Disfunctioneren mag echter niet het gevolg zijn van onvoldoende scholing,...