Verdiepingsartikelen

Mogelijkheden voor financiële werknemersparticipatie

Arbeidsvoorwaarden | 6 minuten | 01-06-2023

Heeft uw organisatie er weleens aan gedacht om werknemers te laten meedelen in de bedrijfswinst? Zo’n vorm van financiële werknemersparticip...

Werken met toestemming verwerking persoonsgegevens

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 8 minuten | 31-05-2023

Sinds de invoering van de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG) is er meer dan ooit om toestemming gevraagd voor de verwerking van p...

Aandachtspunten bij overstap naar premieregeling met vlakke premie

Pensioen via de werkgever | 6 minuten | 30-05-2023

Door de Wet toekomst pensioenen moeten pensioenregelingen worden aangepast. Het toekomstige pensioenplaatje kent twee duidelijke uitgangspun...

Het wettelijke recht op rust en pauze in de Arbeidstijdenwet

Arbeidstijden | 5 minuten | 30-05-2023

In de Arbeidstijdenwet staan niet alleen regels over hoelang een werknemer maximaal achter elkaar aan het werk mag zijn. Voor de veiligheid...

Samen met de werknemer een plan van aanpak opstellen

Re-integratie | 5 minuten | 22-05-2023

Een belangrijk onderdeel van een goede omgang met re-integratie is het plan van aanpak. Dit plan komt tot stand in onderling overleg tussen...

De cao-ontslagcommissie bij bedrijfseconomisch ontslag

Ontslag | 4 minuten | 16-05-2023

De Wet werk en zekerheid biedt de mogelijkheid om bij cao een ontslagcommissie in te stellen. Dit heeft als gevolg dat de werkgever voor bed...

Ontslagaanvraag bij UWV om bedrijfseconomische redenen

Ontslag | 5 minuten | 16-05-2023

Om de arbeidsovereenkomst te beëindigen bij een reorganisatie, kunt u proberen om met de werknemer een vaststellingsovereenkomst af te sluit...

Opzegging van arbeidsovereenkomst door de werknemer

Arbeidsovereenkomst | 6 minuten | 16-05-2023

Zowel de werkgever als de werknemer kan besluiten om het dienstverband te beëindigen. Daarbij moet de partij die de arbeidsovereenkomst eenz...

Regels voor transitievergoeding op een rijtje

Transitievergoeding | 6 minuten | 16-05-2023

Een belangrijk aandachtspunt bij het ontslaan van een werknemer is de transitievergoeding. Als uw organisatie het contract van een werknemer...

MVO toepassen in uw bedrijfsvoering

Duurzaam ondernemen | 6 minuten | 15-05-2023

Bij het horen van de term maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) denken velen aan een redelijk vaag begrip als ‘rekening houden met he...