Verdiepingsartikelen

De gevolgen van de Wet invoering extra geboorteverlof in de praktijk

Verlofregelingen | 4 minuten

De Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) is afgehamerd. Dat betekent dat werknemers van wie de partner een kind krijgt na de bevalling s...

Aandachtspunten bij meer- en overwerk dat nu onder de WML valt

Minimumloon | 4 minuten

Sinds begin 2018 heeft u met aangepaste regels rond meerwerk en overwerk te maken. Dat komt doordat deze extra uren onder de Wet minimumloon...

Wanneer is bruteren gunstiger dan onderbrengen in de vrije ruimte?

Werkkostenregeling (WKR) | 4 minuten

Sinds de invoering van de WKR lijken extra beloningen aan werknemers hoe langer hoe vaker in de vrije ruimte terecht te komen. De algemene t...

Wat zijn de aandachtspunten bij het invoeren van winstdeling?

Beloning | 4 minuten

Als uw onderneming besluit om de werknemers extra te gaan belonen in de vorm van winstdeling, zijn er veel dingen die u goed moet regelen. D...

Regels voor het berekenen en uitkeren van vakantiebijslag

Vakantiebijslag | 4 minuten

In veel organisaties wordt binnenkort de vakantiebijslag uitbetaald. Een behoorlijke klus voor u als salarisadministrateur elk voorjaar! Ten...

Voordelen en nadelen van een cafetariaregeling

Werkkostenregeling (WKR) | 4 minuten

Dat een cafetariaregeling voor werknemers aantrekkelijk is, is natuurlijk duidelijk. Zij kunnen hierdoor hun arbeidsvoorwaarden beter afstem...

Mobiliteitsbudget met mobiliteitskaart als bijdrage in de reiskosten

Reiskosten | 4 minuten

Steeds meer werkgevers geven hun werknemers een mobiliteitsbudget in plaats van een vaste reiskostenvergoeding of een leaseauto. De werkneme...

De rol van de diverse afdelingen bij de WKR

Werkkostenregeling (WKR) | 4 minuten

Bij de correcte toepassing van de werkkostenregeling (WKR) komt aardig wat kijken. Iedereen binnen de onderneming heeft daar zo’n zijn eigen...

Opheldering van de Belastingdienst over de gezagsverhouding

Zelfstandigen zonder personeel (zzp) | 4 minuten

Bij het bepalen of een medewerker kwalificeert als werknemer of als zelfstandig opdrachtnemer, zijn drie zaken van belang. Of hij de arbeid...

Aandelen en opties verwerken voor de loonheffingen

Beloning | 4 minuten

Ter extra motivatie van werknemers kan de werkgever besluiten om hun aandelen in de onderneming of opties daarop te verstrekken. Deze vorm v...