Verdiepingsartikelen

De aandachtspunten bij het afhandelen van een loonbeslag

Loonbeslag | 6 minuten | 05-06-2023

Als een werknemer schulden heeft, kan er beslag gelegd worden op zijn loon door een gerechtsdeurwaarder of invorderingsambtenaar. U moet dan...

Aandachtspunten bij schijnzelfstandigheid en het werken met zzp'ers

Werken met zzp'ers | 6 minuten | 01-06-2023

Het klinkt simpel: uw onderneming is inhoudingsplichtig voor werknemers en niet voor de zelfstandigen die werkzaamheden voor de organisatie...

Mogelijkheden voor financiële werknemersparticipatie

Arbeidsvoorwaarden | 6 minuten | 01-06-2023

Heeft uw organisatie er weleens aan gedacht om werknemers te laten meedelen in de bedrijfswinst? Zo’n vorm van financiële werknemersparticip...

Werken met toestemming verwerking persoonsgegevens

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 8 minuten | 31-05-2023

Sinds de invoering van de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG) is er meer dan ooit om toestemming gevraagd voor de verwerking van p...

Aandachtspunten bij overstap naar premieregeling met vlakke premie

Pensioen via de werkgever | 6 minuten | 30-05-2023

Door de Wet toekomst pensioenen moeten pensioenregelingen worden aangepast. Het toekomstige pensioenplaatje kent twee duidelijke uitgangspun...

Het wettelijke recht op rust en pauze in de Arbeidstijdenwet

Arbeidstijden | 5 minuten | 30-05-2023

In de Arbeidstijdenwet staan niet alleen regels over hoelang een werknemer maximaal achter elkaar aan het werk mag zijn. Voor de veiligheid...

Overwerk: wat is het, hoe compenseert u het en waarin werkt het door?

Beloning | 6 minuten | 16-05-2023

Als werknemers overuren of meeruren maken in opdracht van de werkgever, kan dit op allerlei fronten impact hebben. Het is belangrijk zorgvul...

Opzegging van arbeidsovereenkomst door de werknemer

Arbeidsovereenkomst | 6 minuten | 16-05-2023

Zowel de werkgever als de werknemer kan besluiten om het dienstverband te beëindigen. Daarbij moet de partij die de arbeidsovereenkomst eenz...

Regels voor transitievergoeding op een rijtje

Transitievergoeding | 6 minuten | 16-05-2023

Een belangrijk aandachtspunt bij het ontslaan van een werknemer is de transitievergoeding. Als uw organisatie het contract van een werknemer...

Waarop moet een werkgever letten bij een verzuimverzekering?

Verzuim | 6 minuten | 11-05-2023

Een werkgever kan zich met een verzuimverzekering verzekeren voor de kosten van zieke werknemers. Deze kosten kunnen bij langdurige ziekte h...