Hypotheek en eigen woning

Bent u in het bezit van een eigen woning, dan moet u de eventuele inkomsten hieruit tot uw box 1-inkomen in de inkomstenbelasting rekenen. De belastbare inkomsten uit uw eigen woning bestaan uit de voordelen die u uit de woning geniet plus de eventuele voordelen uit uw kapitaalverzekering. Dit bedrag mag u verminderen met de aftrekbare kosten zoals de door u betaalde hypotheekrente. Als u directeur-grootaandeelhouder bent, dan kunt u ook bij uw bv een lening aangaan ter financiering van uw eigen woning. Als getrouwde ondernemer kan een echtscheiding ook consequenties hebben voor de eigen woning.

De WOZ-waarde en het eigenwoningforfait

Het voordeel uit uw eigen woning wordt bepaald aan de hand van het eigenwoningforfait. Om dit voordeel te bepalen is de WOZ-waarde van uw woning van belang. Uw gemeente bepaalt jaarlijks de waarde van uw woning. U wordt daarvan door middel van een beschikking op de hoogte gesteld. Al naar gelang de vastgestelde waarde wordt er dan een percentage of bedrag aan gekoppeld. Het bijbehorende percentage moet u dan maal de WOZ-waarde doen. Het bedrag minus de kosten dat daar uitkomt, moet u bij uw inkomen tellen. Het percentage kan jaarlijks wel wijzigen waardoor de hoogte van uw eigenwoningforfait variabel is.

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Hoe staat het met wetsvoorstel Excessief lenen bij eigen vennootschap?

Directeur-grootaandeelhouder (dga) 6 minuten | 15-06-2021

Het wetsvoorstel Excessief lenen bij de eigen vennootschap moet al te hoge schulden van dga’s bij hun eigen bv aanpakken. Schulden hoger dan...

Beleidsopties voor een toekomstbestendig belastingstelsel

Contact met de Belastingdienst 4 minuten | 24-06-2020

Om het belastingstelsel ook in de toekomst te laten functioneren moeten er 7 knelpunten uit de weg geruimd worden. Dat hebben ambtelijke ond...

De WOZ-waarde speelt grote rol bij veel belastingen

Hypotheek en eigen woning 5 minuten | 27-05-2020

Ook dit jaar zult u de aanslag onroerendezaakbelasting (OZB) weer op uw (digitale) deurmat hebben gevonden. Als eigenaar of gebruiker van ee...

Vraag en antwoord

Waar moet ik als zzp’er rekening mee houden als ik een hypotheek wil aanvragen?
Voor werknemers die een hypotheek aanvragen is een vast arbeidscontract (contract voor onbepaalde tijd). Maar als zzp’er zonder werkgever is dat natuurlijk niet mogelijk. Om als zzp’er een hypotheek aan te kunnen vragen zijn in principe de cijfers van de laatste drie jaren... Lees het hele antwoord