Hypotheek en eigen woning

Bent u in het bezit van een eigen woning, dan moet u de eventuele inkomsten hieruit tot uw box 1-inkomen in de inkomstenbelasting rekenen. Dit bedrag mag u verminderen met de aftrekbare kosten zoals de door u betaalde hypotheekrente. Het voordeel uit eigen woning wordt bepaald aan de hand van het eigenwoningforfait.

Als u directeur-grootaandeelhouder bent, dan kunt u ook bij uw bv een lening aangaan ter financiering van uw eigen woning. Als getrouwde ondernemer kan een echtscheiding ook consequenties hebben voor de eigen woning.

Nieuws

Dga bevoordeelt zichzelf niet bewust, aanslag van tafel

21-05-2024

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) die zich door transacties met zijn eigen bv bewust verrijkt, kan de Belastingdienst op z'n dak krijge...

Fiscaal partners kunnen maar één eigen woning in aangifte opnemen

08-04-2024

Fiscaal partners kunnen samen maar één eigen woning hebben ook al wonen zij ieder in een apart huis. In hun aangifte inkomstenbelasting kunn...

Maar 36,93% aftrekbaar door aftopping in aangifte IB 2023

05-03-2024

In de jaren voor 2023 is het aftrektarief in de inkomstenbelasting voor bepaalde aftrekposten geleidelijk aan afgetopt. In 2023 is deze oper...

Aanpassen verdeling inkomen box 1 mag ook later nog

22-02-2024

Fiscale partners kunnen in hun aangifte inkomstenbelasting (IB) het inkomen verdelen onder elkaar van bepaalde onderdelen zoals het inkomen...