Hypotheek en eigen woning

Bent u in het bezit van een eigen woning, dan moet u de eventuele inkomsten hieruit tot uw box 1-inkomen in de inkomstenbelasting rekenen. Dit bedrag mag u verminderen met de aftrekbare kosten zoals de door u betaalde hypotheekrente. Het voordeel uit eigen woning wordt bepaald aan de hand van het eigenwoningforfait.

Als u directeur-grootaandeelhouder bent, dan kunt u ook bij uw bv een lening aangaan ter financiering van uw eigen woning. Als getrouwde ondernemer kan een echtscheiding ook consequenties hebben voor de eigen woning.

Nieuws

Nu echt klaar met de jubelton bij schenkingen

19-09-2023

De verhoogde schenkingsvrijstelling voor een eigen woning verdwijnt in 2024 definitief van het toneel. De vrijstelling is al flink gekortwie...

Veel fiscale regelingen achterhaald of niet efficiënt

14-07-2023

De nu opgeleverde evaluatie van 116 fiscale uitzonderingsregelingen is niet mals. Veel regelingen zijn niet meer nodig, niet effectief, te m...

OESO: Nederlands belastingstelsel nodeloos ingewikkeld

04-07-2023

Nederland moet flink aan de bak om het belastingstelsel te versimpelen. Die oproep doet de OESO, een internationale organisatie voor economi...

Plannen om eigen woning naar box 3 te verhuizen zijn er niet

25-05-2023

In antwoord op Kamervragen heeft staatssecretaris Van Rij van Financiën aangegeven dat hij niet van plan is om de eigen woning van box 1 naa...