Kunnen we een centrale OR (COR) instellen naast een GOR?

9 juli 2021

We hebben binnen ons concern twee ondernemingsraden en een gemeenschappelijke OR. Graag willen we nu ook een centrale OR instellen. Kan dat?  

Dat is een goede vraag! De Wet op de ondernemingsraden (WOR) is daarin niet heel duidelijk en laat ruimte voor eigen interpretatie. Zo typeert artikel 3 WOR de ondernemingen waarvoor de gemeenschappelijke OR is ingesteld, als één onderneming. Er staat echter nergens expliciet dat de gemeenschappelijke OR ook als één OR telt.

Daaruit zou u kunnen afleiden dat u eerst aparte ondernemingsraden zou moeten instellen voor de ondernemingen die onder de gemeenschappelijke OR vallen, om vervolgens een centrale ondernemingsraad (COR) in te kunnen stellen.

Idee

In het kader van de groepsondernemingsraad en centrale ondernemingsraad, kunt u de gemeenschappelijke ondernemingsraad echter zien als één OR (ook al is deze samengesteld vanuit meerder ondernemingen).

Het idee achter getrapte medezeggenschap, zoals het geval is bij het instellen van medezeggenschapsorganen op verschillende niveaus, is dat het de toepassing van de WOR binnen de organisatie bevordert.

Duidelijk

Kiest u voor het instellen van een COR in combinatie met verschillende ondernemingsraden én een gemeenschappelijke OR, maak dan onderling duidelijke afspraken over de werkwijze en de verdeling van de bevoegdheden tussen de verschillende raden. Stem deze afspraken ook af met de bestuurders en de ondernemer. Leg de afspraken vast in de OR-reglementen van de verschillende raden, zodat hierover geen misverstanden kunnen ontstaan.