Vraag & antwoord

Wat is er nodig voor goede samenwerking tussen werknemers en AI?

Werken met AI | 27-03-2024

Onze werknemers zullen steeds meer met Artificial Intelligence (AI) gaan werken. Welke vaardigheden hebben zij daarvoor nodig? En voor welke taken blijven we mensen nodig...

Hoe kunnen we presenteïsme aanpakken?

Preventie | 08-02-2024

We merken dat werknemers vaak 'gewoon' aan het werk gaan als zij niet helemaal fit zijn. Dit willen we tegengaan, maar hoe doen we dat? Als een werknemer zich vanwege...

Welke tips zijn er om osteoporose te voorkomen?

Gezondheid werknemer | 19-04-2023

Osteoporose is een ernstige, chronische ziekte, waarbij botten een verhoogd risico hebben om te breken. Osteoporose heeft ook gevolgen op de werkvloer. Welke tips kunt...

Wat is een generatiepact?

Duurzame inzetbaarheid | 01-02-2023

Van een adviseur kreeg onze organisatie het advies om een generatiepact in het leven te roepen als onderdeel van het beleid voor duurzame inzetbaarheid. Wat houdt dit...

In hoeverre moeten we de OR betrekken bij leeftijdsbewust beleid?

Duurzame inzetbaarheid | 15-12-2022

In hoeverre moeten we de ondernemingsraad (OR) betrekken bij ons beleid voor duurzame inzetbaarheid? Heeft de OR bijvoorbeeld instemmingsrecht? De ondernemingsraad (OR)...

Mag de bestuurder gezondheidsvragen stellen aan werknemers?

OR en arbeidsomstandigheden | 14-11-2022

Onze OR heeft een instemmingsaanvraag ontvangen voor gesprekken met de werknemers over duurzame inzetbaarheid. Een gedeelte van de vragen die de bestuurder hiervoor heeft...

Wat mag er wel en niet bij duurzame inzetbaarheid?

Duurzame inzetbaarheid | 07-10-2022

Ik hoor overal over duurzame inzetbaarheid, maar ik dacht dat speciale maatregelen in de organisatie speciaal voor ouderen zorgen voor verboden leeftijdsdiscriminatie....

Hoe dragen opleidingen bij aan duurzame inzetbaarheid?

Duurzame inzetbaarheid | 22-06-2022

Werknemers die willen werken aan de eigen duurzame inzetbaarheid moeten zich gedurende hun loopbaan voldoende ontwikkelen. Hoe kunnen ze dat het beste doen en hoe faciliteert...

Hoe vaak zouden we het werknemerswelzijn moeten meten?

Arbeidsomstandigheden | 07-06-2022

Ik las bij jullie een artikel over het meten van werknemerswelzijn. Daarin mis ik een concreet advies over de frequentie. Welke frequentie is verstandig? Om te peilen...

Wat is blended learning ofwel gemengd leren?

Opleiding en ontwikkeling | 26-07-2021

Naast klassikale opleidingen en trainingen zijn we binnen onze organisatie inmiddels ook bekend met online onderwijs. Nu komen we ook de term 'blended learning' ...