Vraag & antwoord

Hoe gaan we fiscaal om met de kosten voor een huisstijl?

Marketing | 01-03-2023

In hoeverre is het noodzakelijk om de kosten van (het ontwikkelen van) een nieuwe huisstijl ter hoogte van € 3.200 te activeren? In veel arresten is de vraag gesteld...

Wat houden de MIA en de Vamil precies in?

Ondernemersaftrek | 11-01-2023

Ik heb gehoord dat ik onder de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil), fiscaal voordelig kan investeren in milieuvriendelijke...

Welke subsidiemaatregelen zijn er voor energiebesparing?

Ondernemersaftrek | 11-01-2023

Vanwege de stijgende energieprijzen en om onze bedrijfsvoering te verduurzamen wil onze organisatie investeren in energiebesparing. Kunnen wij hier subsidie voor krijgen?...

Welk tijdstip is bepalend voor de investeringsaftrek?

Ondernemersaftrek | 11-01-2023

Welk tijdstip is voor de investeringsaftrek eigenlijk bepalend? Indien u als ondernemer investeert in een bedrijfsmiddel, bestaat onder voorwaarden recht op investeringsaftrek....

Winst uit onderneming voor de inkomstenbelasting verlagen?

Inkomstenbelasting (IB) | 11-01-2023

Ik ben zzp’er. Welke aftrekposten, kosten of andere zaken kan ik opvoeren in mijn aangifte om de winst van mijn onderneming voor de inkomstenbelasting te verlagen?...

Desinvesteringsbijtelling verschuldigd door diefstal bestelbus?

Investeren | 11-01-2023

Ben ik bij diefstal van mijn bestelbus desinvesteringsbijtelling verschuldigd over de ontvangen verzekeringsuitkering? Als u investeert, komt u in bepaalde gevallen in...

Hoe bereken ik de desinvesteringsbijtelling?

Investeren | 11-01-2023

Onlangs heb ik een in 2020 gekocht bedrijfsmiddel weer verkocht. Hiervoor heb ik destijds investeringsaftrek geclaimd. Hoe bereken ik nu de desinvesteringsbijtelling?...

Machine pas volgend jaar in gebruik nemen, wat met investeringsaftrek doen?

Investeren | 11-01-2023

Hoe zit het met mijn investeringsaftrek als ik een machine nog dit jaar koop, maar pas volgend jaar in gebruik neem? Als u investeert in een bedrijfsmiddel, heeft u onder...

Wat is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)?

Investeren | 10-01-2023

Ik heb gehoord dat ik onder de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), een gedeelte van de bedragen aan kleine investeringen kan aftrekken van de fiscale winst. Hoe...

Wat zijn de mogelijkheden voor investeringsaftrek?

Investeren | 10-01-2023

Onder welke voorwaarden kan ik bij het investeren in bedrijfsmiddelen gebruik maken van de investeringsregelingen KIA, EIA, MIA en Vamil? Als uw onderneming in bedrijfsmiddelen...