Vraag & antwoord

Wat gebeurt er als een werkgever de Arbeidstijdenwet overtreedt?

Arbeidstijden | 07-11-2023

Wat gebeurt er als een werkgever de Arbeidstijdenwet (ATW) overtreedt door bijvoorbeeld pauzes te verbieden met als argument ‘dat het zo druk is’? Of er in...

Wie kunnen controles op de werkplek uitvoeren?

Werkplek | 26-06-2023

Onze organisatie probeert zich natuurlijk netjes aan alle wetten en regels te houden, maar welke instanties kunnen allemaal op de werkvloer komen controleren of dat inderdaad...

Welke bijzondere opsporingsdiensten zijn er?

Fraude | 01-06-2023

Bij witwassen of fraude kan de FIOD op de stoep staan. Dat is een bijzondere opsporingsdienst. Wat is dat en welke zijn er? Een bijzondere opsporingsdienst (BOD) is verantwoordelijk...

Gelden er aparte arbeidstijden voor jongeren?

Arbeidstijden | 31-05-2023

Komende zomer zal de 17-jarige zoon van een medewerker enkele weken klusjes voor ons opknappen. Gelden er aparte arbeidstijden voor hem? De Arbeidstijdenwet (ATW) kent...

Zijn we verplicht maatregelen te nemen tegen werkstress?

Werkdruk | 19-05-2023

Onze ondernemingsraad (OR) eist dat we maatregelen nemen tegen werkstress. Dit zou wettelijk verplicht zijn.  Werkstress is echter geen probleem binnen onze organisatie....

Kan de OR een klacht indienen bij Arbeidsinspectie?

OR en arbeidsomstandigheden | 30-03-2023

De OR staat op het punt om de Arbeidsinspectie in te schakelen voor een bepaalde kwestie. De Arbeidsinspectie zou in dat geval verplicht zijn om een onderzoek in...

Mag ons bedrijf een arbocatalogus van een andere branche gebruiken?

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) | 24-07-2022

Voor onze branche is geen specifieke arbocatalogus beschikbaar. Is het ook mogelijk om voor ons kantoor een andere arbocatalogus te gebruiken? Het is niet verboden om...

Welke boetes staan er op overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen (WAV?)

Buitenlandse werknemers | 07-09-2021

Binnen onze organisatie werken we veel met buitenlandse werknemers. We doen er natuurlijk alles aan om overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen (WAV) te voorkomen....

Mag de Nederlandse Arbeidsinspectie ook thuiswerkplekken controleren?

Thuiswerken en hybride werken | 06-11-2020

De Arbeidsinspectie kwam op bezoek, maar veel werknemers waren thuis aan het werk. Vandaar de vraag: mag de instantie ook thuiswerkplekken controleren? De inspecteur...

Hoe signaleren we snel nieuwe risico's en gevaren binnen onze organisatie?

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) | 18-09-2020

Onze organisatie heeft hard gewerkt aan een goede, degelijke risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Hoe kunnen we regelen dat we nieuwe risico's en gevaren snel...