Hoe signaleren we snel nieuwe risico's en gevaren binnen onze organisatie?

18 september 2020

Onze organisatie heeft hard gewerkt aan een goede, degelijke risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Hoe kunnen we regelen dat we nieuwe risico's en gevaren snel ontdekken?

Voor de veiligheid binnen uw organisatie is het van belang dat u nieuwe risico's en gevaren zo snel mogelijk identificeert. Dit is alleen mogelijk als u veiligheid (en de daarbij behorende RI&E) structureel in uw bedrijfsprocessen opneemt.

Het managementeam

Het is raadzaam om in uw MT-overleg minstens eenmaal per jaar het onderwerp RI&E op te nemen. De werkgever is immers eindverantwoordelijk voor de RI&E. Voorafgaand aan het overleg kunt u zich onder meer bij laten praten door de preventiemedewerker, mits uw organisatie die heeft.

Daarnaast is het van belang om bij alle grote investeringen of veranderingen binnen uw organisatie rekening te houden met de gevolgen voor de RI&E. Regel dat bij iedere besluit óók de gevolgen voor de arbeidsomstandigheden in kaart worden gebracht. Spreek ook af dat de preventiemedewerker over dit soort projecten geïnformeerd wordt, zodat die gepaste maatregelen kan nemen.

Ondernemingsraad (OR) en personeelsvertegenwoordiging (PVT)

Aangezien de OR en de PVT ook een grote rol spelen bij de arbeidsomstandigheden is het ook voor de medezeggenschap belangrijk om regelmatig oog te hebben voor de RI&E. Als sprake is van een Arbocommissie dan zal die de OR kunnen informeren over de stand van zaken.

Preventiemedewerker

De preventiemedewerker moet de vinger aan de pols houden bij de RI&E. Hij moet in de gelegenheid gesteld worden om aandachtspunten met regelmaat te bespreken met het MT (direct of via zijn leidinggevende).

Medewerkers

Medewerkers spelen een belangrijke rol bij het signaleren van risico's en gevaren. Laat werknemers weten dat zijn nieuwe of veranderde gevaren en risico's altijd mogen melden. Daarnaast kunnen de leidinggevenden dit onderwerp regelmatig bespreken in het werkoverleg.Meer informatie over het opstellen van een RI&E vindt u in de toolbox Maak snel en eenvoudig een RI&E.