Welke boetes staan er op overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen (WAV?)

7 september 2021

Binnen onze organisatie werken we veel met buitenlandse werknemers. We doen er natuurlijk alles aan om overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen (WAV) te voorkomen. Maar mocht het toch een keer misgaan: met welke boete moeten we dan rekening houden?

De boete voor een werkgever die een buitenlandse werknemer in Nederland arbeid laat verrichten zonder benodigde TWV of GVVA, bedraagt € 8.000 per illegaal tewerkgestelde werknemer. Bij herhaling van eenzelfde of soortgelijke overtreding van de WAV binnen vijf jaar kan de boete worden verhoogd met 50%, 100% of 200%.

Identificatieplicht

Een vergelijkbare overtreding ontstaat als de werkgever niet binnen 48 uur na het verzoek van Inspectie SZW kan voldoen aan de identificatieplicht voor een buitenlandse werknemer van wie het vermoeden bestaat dat hij voor de werkgever werkt of heeft gewerkt.