Vraag & antwoord

Heeft een volledig arbeidsongeschikte werknemer recht op transitievergoeding?

Transitievergoeding | Publicatiedatum 24-07-2019

We willen het contract opzeggen van een volledig en duurzaam arbeidsongeschikte werknemer. Heeft hij in deze situatie recht op de transitievergoeding? Basisregel is dat...

Wat is een fictieve opzegtermijn?

Ontslag | Publicatiedatum 22-07-2019

Bij uitdiensttreding van een werknemer houdt UWV voor de betaling van een uitkering een fictieve opzegtermijn aan. Wat bedoelt UWV daarmee? Bij ontslag van een werknemer...

Geldt de compensatie van de transitievergoeding met terugwerkende kracht?

Transitievergoeding | Publicatiedatum 22-07-2019

Kunnen we met terugwerkende kracht een compensatie krijgen voor de transitievergoeding die we betaald hebben na twee jaar ziekte? Als u transitievergoeding betaald heeft...

Is de bedrijfsgrootte van belang voor de compensatie van de transitievergoeding?

Transitievergoeding | Publicatiedatum 22-07-2019

Maakt het straks voor de aanvraag van de compensatie transitievergoeding nog uit hoeveel werknemers er in dienst zijn? Er gaat geen grens gelden voor het aantal werknemers...

Zijn transitievergoedingen duurder onder de WAB?

Transitievergoeding | Publicatiedatum 22-07-2019

Is onze organisatie onder de WAB meer geld kwijt aan een transitievergoeding? De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) bevat allerlei maatregelen op het gebied van het ontslagrecht,...

Mogen werknemers kiezen wie ontslag krijgt bij een reorganisatie?

Ontslag | Publicatiedatum 22-07-2019

Er zijn voorbeelden van organisaties die werknemers lieten bepalen wie ontslagen moest worden bij een reorganisatie. Mag dit zomaar? Het klinkt als een heel democratische...

Aan welke voorwaarden moet een studiekostenbeding voldoen?

Studiekosten | Publicatiedatum 22-07-2019

Wij willen graag een studiekostenbeding in een opleidingsovereenkomst van een werknemer opnemen. Aan welke voorwaarden moet zo’n studiekostenbeding in elk geval...

Hoe omschrijf ik bij een overname de beëindigingsreden in een vaststellingsovereenkomst?

Ontslag met wederzijds goedvinden | Publicatiedatum 22-07-2019

Onze organisatie wordt overgenomen, zonder de werknemers. Ik sluit met hen een vaststellingsovereenkomst. Hoe omschrijf ik de beëindigingsreden? Het is voor de juridische...

Welke disciplinaire maatregelen kunnen in een klachtenregeling voor ongewenst gedrag?

Arbeidsvoorwaarden | Publicatiedatum 22-07-2019

Ik stel momenteel een klachtenregeling voor ongewenst gedrag op. In onze cao is hierover niets bepaald en we hebben geen ondernemingsraad. Welke disciplinaire maatregelen...

Is concurrentiebeding ook pas in vaststellingsovereenkomst af te spreken?

Concurrentiebeding | Publicatiedatum 12-07-2019

Een werknemer zonder concurrentiebeding vertrekt met wederzijds goedvinden. Kan ik nu alsnog een concurrentiebeding afspreken? Een concurrentiebeding verbiedt een werknemer...