Vraag & antwoord

Welke waarde heeft een arbeidsvoorwaarde bij harmonisering?

Arbeidsvoorwaarden | 11-07-2024

Binnen onze organisatie willen we - vanwege een fusie - de arbeidsvoorwaarden harmoniseren. We hebben alle afzonderlijke regelingen op een rijtje gezet. Maar hoe bepalen...

Mogelijkheden voor reiskostenvergoeding bij fiets?

Fiets van de zaak | 11-07-2024

In het kader van duurzaamheid willen wij het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer stimuleren. In hoeverre kunnen wij een belastingvrije fietsvergoeding geven aan...

Kunnen wij de auto van de zaak intrekken bij de werknemer?

Auto van de zaak | 11-07-2024

Het gaat slecht met de organisatie en wij overwegen de mogelijkheid om de werknemer te sommeren zijn auto van de zaak in te leveren. Dit scheelt onze organisatie veel...

Hoe maken we de SPP onderdeel van de HR-strategie?

Strategische personeelsplanning (SPP) | 11-07-2024

Wij ontwikkelen periodiek een HR-strategie die is afgeleid van de bedrijfsdoelstellingen. Het nadeel van deze klassieke HR-strategieontwikkeling voor de lange termijn...

Wat houden de begrippen aanneming en inlening in?

Inlenersaansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid | 11-07-2024

Een werkgever kan met ketenaansprakelijkheid of inlenersaansprakelijkheid voor de loonheffingen te maken krijgen als hij werkt met ketens van aanneming van werk en bij...

Wat is de dekkingsgraad bij pensioen?

Pensioen via de werkgever | 10-07-2024

In de berichtgeving over pensioenregelingen gaat het vaak over de dekkingsgraad. Wat houdt dat precies in? De dekkingsgraad is een graadmeter voor de financiële...

Wat moet ik aangeven als resultaat uit overige werkzaamheden?

Inkomstenbelasting (IB) | 10-07-2024

Wanneer moet ik werkzaamheden als resultaat uit overige werkzaamheden (row) in mijn aangifte IB aangeven? In de wet is opgenomen dat u onder row ‘het verrichten...

Mag BTW-aangifte uitgangspunt zijn voor bepaling aanslag IB?

Inkomstenbelasting (IB) | 09-07-2024

Mag de fiscus mijn BTW-aangifte als uitgangspunt nemen om de aanslag IB voor hetzelfde jaar te bepalen? Als u in een bepaald jaar geen aangifte IB heeft gedaan maar wel...

Kan ik bezwaar maken tegen verrekening van aanslagen?

Bezwaar en beroep | 09-07-2024

Kan ik eigenlijk een bezwaarschrift indienen als ik het niet eens ben met een verrekening van mijn aanslagen? Als de Belastingdienst bedragen moet teruggeven aan u mag...

Kunnen we een werknemer verplichten te pauzeren?

Arbeidstijden | 09-07-2024

Sommige werknemers gaan liever eerder naar huis dan een (niet doorbetaalde) pauze te nemen. Maar werkpauzes zijn er natuurlijk niet voor niets. Kunnen we het nemen van...