Vraag & antwoord

Werknemer wil loonsanctie UWV: kan hij dat eisen?

Re-integratie | 30-11-2023

Eén van onze werknemers is bijna twee jaar arbeidsongeschikt. UWV heeft besloten dat we voldaan hebben aan al onze re-integratieverplichtingen en dat de werknemer...

Hoe gaat de fiscus om met de bewijslast rond een (on)zakelijke lening?

Zakelijke financiering | 28-11-2023

Hoe gaat de fiscus om met de bewijslast rond een (on)zakelijke lening? Moet onze onderneming met de bewijslast komen of niet? Verstrekt uw bv een lening aan een andere...

Waar moet ik op letten bij declaraties rond de jaarwisseling?

Werkkostenregeling (WKR) | 28-11-2023

Waar moet ik op letten bij declaraties rond de jaarwisseling? Als u kosten uit een vorig jaar op declaratiebasis vergoedt, bijvoorbeeld straks na de jaarwisseling in...

Mogen we papieren bonnen digitaal bewaren?

Bewaarplicht | 28-11-2023

Onze administratie is volledig gedigitaliseerd, maar werknemers komen met papieren bonnen. Moeten we die scannen? Het uitgangspunt is dat de administratie en documenten...

Waarom een rechtskeuze maken in arbeidsovereenkomsten?

Buitenlandse werknemers | 28-11-2023

We vragen ons af waarom in arbeidsovereenkomsten vaak een bepaling staat waarin een rechtskeuze voor Nederlands recht staat. Vallen werknemers niet automatisch onder...

Hoe rekenen wij minimumluuroon om naar maandloon?

Minimumloon | 28-11-2023

Wij betalen een aantal werknemers het minimumloon. Hoe rekenen wij vanaf 1 januari 2024 het minimumloon per uur om naar een maandloon? Per 1 januari 2024 geldt het wettelijk...

Wat zijn de voorwaarden voor een fictief dienstverband?

Werken met zzp'ers | 28-11-2023

Wij willen onze samenwerking met een opdrachtnemer aanmerken als een fictief dienstverband. Welke voorwaarden zijn hierop van toepassing? Als de arbeidsrelatie met een...

Hoe bepalen wij de drempelvrijstelling voor de RVU?

Regeling voor vervroegde uittreding (RVU) | 28-11-2023

Wij bieden onze werknemers een RVU. Maar hoe bepalen wij de drempelvrijstelling hiervoor, zodat we geen 52% pseudo-eindheffing hoeven te betalen? Sinds 1 januari 2021...

Hoe vraag ik eHerkenning aan?

Contact met de Belastingdienst | 27-11-2023

Om namens mijn onderneming contact op te nemen met de Belastingdienst en UWV heb ik eHerkenning nodig, hoe kan ik dat aanvragen? U kunt eHerkenningsmiddelen aanvragen...

Hoe herken ik foute argumentatie?

Zakelijke communicatie | 21-11-2023

‘Onze afdeling moet inkrimpen, want we moeten nu eenmaal bezuinigen’, aldus de directie. Is dat niet een vreemde redenering? Dat is toch geen argument? U...