Wat is het verschil tussen een uitwisselbare functie en een passende functie?

26 mei 2020

Onze organisatie moet reorganiseren en helaas komen daardoor ook functies te vervallen. Nu zitten we met de vraag wat het verschil is tussen een uitwisselbare functie en een passende functie. En waarom is dat verschil belangrijk bij ontslag om bedrijfseconomische redenen?

Als een organisatie werknemers moet ontslaan om bedrijfseconomische redenen, dan zal de werkgever eerst alle arbeidsovereenkomsten moeten beëindigen van werknemers die werkzaam zijn op een uitwisselbare functie waar arbeidsplaatsen vervallen en die:

  • geen vast contract hebben of een contract voor bepaalde tijd hebben dat korter dan 26 weken duurt;
  • geen vaste urenomvang hebben (zoals oproepkrachten);
  • ingeleend zijn (zoals uitzendkrachten);
  • AOW-gerechtigd zijn.

Uitwisselbare functie

Als de werkgever daarna nog meer werknemers moet ontslaan dan zijn dat werknemers met een vast contract of een contract voor bepaalde tijd, met een looptijd langer dan 26 weken. De organisatie mag niet zelf kiezen welke werknemers dit zijn. Per uitwisselbare functie moet het afspiegelingsbeginsel toegepast worden. Een uitwisselbare functie is een functie waarvan de werkzaamheden min of meer gelijk zijn. Het gaat hierbij om een objectieve beoordeling van de functie, niet van de manier waarop de werknemer de functie uitvoert.

Passende functie

Als een medewerker volgens het afspiegelingsbeginsel in aanmerking komt voor ontslag, dan is de werkgever verplicht te onderzoeken of de werknemer (binnen een redelijke termijn) herplaatst kan worden in een andere, passende functie. Een passende functie is geschikt als de werknemer daar persoonlijk voor geschikt is op basis van zijn opleiding, ervaring en capaciteiten. Een functie is ook passend als de werknemer daar binnen een redelijke termijn (bijvoorbeeld door scholing) geschikt voor te maken is. Meer informatie over bedrijfseconomisch ontslag vindt u in de toolbox Regel een ontslag om bedrijfseconomische redenen.