OR kan hulp bieden om werkdruk te verlagen

17 november 2017 | Door redactie

Werkdruk vormt binnen veel organisatie een probleem. De OR kan het initiatief nemen om de werkdruk in kaart te brengen en een verbetervoorstel in te dienen bij de bestuurder.

Heeft de Week van de Werkstress veel losgemaakt bij werknemers, dan kan het slim zijn om de knelpunten in kaart te brengen. Is bijvoorbeeld de werkdruk structureel te hoog, dan kan dat schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid van werknemers. Met de FNV Sneltest Werkdruk van vakbond FNV kunnen werknemers snel en eenvoudig achterhalen of er voor hun sprake is van een te hoge werkdruk. 

Testresultaten als aanleiding verbetervoorstel OR

De resultaten van zo’n test kunnen voor de ondernemingsraad aanleiding vormen om in gesprek te gaan met de bestuurder. Ook kan de ondernemingsraad het initiatiefrecht (artikel 23, lid 3 Wet op de ondernemingsraden) inzetten om een voorstel te doen om bijvoorbeeld de werkdruk te verlagen. Om een goed voorstel te kunnen doen, is het belangrijk om te weten wat precies de oorzaak is van de (te) hoge werkdruk.

Oorzaken van werkdruk kunnen uiteenlopen

Die oorzaken van werkdruk kunnen erg uiteenlopen. Denk aan de hoeveelheid werk, het werktempo, de hoeveelheid aan verschillende taken, de persoonlijke beleving van de werknemer, aan de werksfeer, de manier van aansturen of de mate van autonomie die werknemers ervaren in hun functie. Het uitbreiden van het aantal fte’s binnen de organisatie, een afdeling of team hoeft daarom ook niet altijd per se de oplossing te zijn. Soms heeft een efficiëntere verdeling van taken en verantwoordelijkheden meer effect.