Aan de slag met een positieve werkplek

6 juni 2018 | Door redactie

Niet alleen de werkgever moet zorgen voor een goede werkplek, ook de medewerkers moeten hieraan bijdragen. Dat betekent dat iedereen in de organisatie aan de slag moet met de werkplekken, maar ook met werkdruk, collegialiteit en sfeer.

Door de werkplek als item op de vergaderagenda te zetten en actief te bespreken, worden de werkplekbehoeftes van het hele team snel duidelijk. Wat kan er beter? Wat mist er nog? En natuurlijk, wat is er al piekfijn in orde? Deze inventarisatie vormt een mooie basis voor een werkplan. Daarin moeten niet alleen de behoeftes voor een gezonde werkplek in terugkomen, maar ook de ervaringen omtrent de werksfeer en werkdruk (tool). Ook die dragen bij aan de werkervaring van werknemers.

Collegialiteit is sfeerbepalend

In organisaties waar de collegialiteit en de eenheid binnen het team groot zijn, wordt de sfeer over het algemeen als prettiger ervaren en zijn de werknemers tevredener met het werk. Collega’s hebben zelfs meer invloed op de werksfeer dan de leidinggevende.

Wat maakt de werkruimte inspirerend?

Een kale werkruimte is misschien makkelijk te onderhouden, maar sfeervol is het zeker niet. Een gezellige aankleding van de werkruimte brengt van zichzelf al een positieve sfeer mee. Daarbij is het zaak dat de werknemers zelf bedenken wat er nodig is om de werkruimte inspirerender te maken. Denk hierbij aan:

  • mooie grote planten in anders saaie hoekjes;
  • schilderijen aan de muur;
  • een boekenkast met vakliteratuur;
  • een leestafel met wat kranten en tijdschriften.

Overwerk zorgt voor werkstress 

Op het eerste gezicht heeft de werkdruk niets te maken met de werkplek. Werknemers ervaren dat in de praktijk anders. Overwerk kan het gevoel van werkstress vergroten. Door de taken goed te verdelen en indien nodig te delegeren, is overwerk vaak te voorkomen. Ook het – tijdelijk – inschakelen van externe hulp kan rust op de werkvloer geven.