Werkplek

In de Arbowet is besloten dat een werkgever voor een gezonde en veilige werkplek moet zorgen. De Arbowet bevat echter geen concrete richtlijnen. Deze zijn wel te vinden in het Arbobesluit en in de arbocatalogus per branche. Om vervelende kwaaltjes en ziektes te voorkomen, is het voor een werkgever belangrijk dat hij bij de inrichting van de werkplek rekening houdt met de ergonomie. Hierbij gaat het om praktische zaken, zoals ergonomisch verantwoorde stoelen en voldoende licht.

Waar moeten we aan denken bij thuiswerken?
Werknemers die kunnen thuiswerken, moeten in ieder geval beschikken over een thuiswerkplek die geschikt is (tool). Belangrijk daarbij is de vraag of de werkgever het thuiswerken als eis stelt of het alleen aanbiedt als mogelijkheid. Als het een eis is, heeft de werkgever ook een zorgplicht en moet de inrichting van de thuiswerkplek aan de eisen uit de Arbowet voldoen.

Nieuws

Chronisch zieke werknemers aan het werk houden

28-02-2024

Werken met een chronische ziekte kan een enorme opgave zijn. Toch is behoud van werk van groot belang voor een werknemer. Niet alleen financ...

Werkcultuur in Nederland onvoldoende gericht op bewegen

13-02-2024

Door bewegingsarmoede kunnen mensen allerlei aandoeningen krijgen en lopen ze risico vroegtijdig te overlijden. De Nederlandse Sportraad adv...

Ervaren drukte op kantoor staat los van bezettingsgraad

08-02-2024

Thuiswerken en hybride werken hebben tot gevolg dat de bezettingsgraad van kantoren flink is gedaald. Althans, op sommige dagen. Toch zijn e...

Blue Monday: de gezelligste werkdag van het jaar!

11-01-2024

Maandag 15 januari is het weer 'de meest deprimerende dag van het jaar': Blue Monday. Het is goed mogelijk dat werkzaamheden die dag een stu...