Slechte luchtkwaliteit negatieve invloed op prestaties

7 april 2022 | Door redactie

Als werknemers gezondheidsklachten krijgen door het binnenklimaat op kantoor, wordt meestal meteen gekeken naar de luchtvochtigheid. Toch is die niet altijd de boosdoener. Te hoge temperaturen en luchtvervuiling zijn veel vaker de oorzaak.

Als de luchtkwaliteit in een kantoor niet goed is, dan kunnen werknemers gezondheidsklachten krijgen. Een slechte luchtkwaliteit kan leiden tot infecties en allergische reacties. Maar welke zaken hebben nu eigenlijk invloed op de luchtkwaliteit in uw organisatie? Denk aan:

  • stof;
  • schoonmaakmiddelen en oplosmiddelen (zoals lijm waarmee de vloerbedekking is vastgeplakt);
  • luchtvervuiling van buitenaf, zoals fijnstof;
  • te veel CO2 door te veel werknemers in een slecht geventileerde ruimte;
  • allergenen (denk aan bacteriën en schimmels uit de vloerbedekking of de luchtverversingsinstallatie), pollen.

De werkgever moet proberen de waarden in het kantoor op een gezond niveau te houden. In artikel 6.2 van het Arbobesluit staan de eisen die aan de luchtkwaliteit op de werkvloer worden gesteld.

Aanbevolen waarden voor luchtverversing

Het advies voor kantoren is om een minimale luchtverversing van 30 kubieke meter per uur per medewerker aan te houden. Deze waarde geldt voor lichte fysiek inspannende werkzaamheden. Is de lichamelijke inspanning zwaarder dan wordt 50 kubieke meter per uur aanbevolen. Ook voor de luchtverversing in schoolgebouwen is het advies tussen de 40 en 50 kubieke meter, omdat het daar gaat om kwetsbare groepen namelijk kinderen in de groei. Een slechte luchtkwaliteit heeft een negatieve invloed op de prestaties en dus op de productiviteit van mensen. In een industriële omgeving wordt 50 kubieke meter per uur aanbevolen. De werkgever kan een arbeidshygiënist (artikel) inschakelen voor het verrichten van metingen en het aanbrengen van maatregelen om de situatie te verbeteren.

Oorzaak ligt niet altijd in luchtvochtigheid

Is de luchtkwaliteit op uw kantoor slecht, dan kunnen werknemers gaan klagen over bijvoorbeeld droge of branderige ogen, droge of geïrriteerde neus- of mondslijmvliezen, keelklachten, huidirritatie of verkoudheid. Vaak wordt de oorzaak van deze klachten dan gezocht in een te droge lucht, maar de oorzaak ligt meestal bij een te hoge temperatuur op kantoor (tool) of luchtvervuiling. Neemt de werkgever dan maatregelen om de luchtvochtigheid verhogen, dan bestaat de kans dat hij daarmee nieuwe arbeidsrisico’s introduceert. De oorzaak wordt immers niet aangepakt en met een hogere luchtvochtigheid schept hij een aantrekkelijk klimaat voor bepaalde bacteriën en schimmels.