Mag een extern ingehuurde kandidaat de rol van OR voorzitter vervullen?

9 juli 2021

In onze OR is de functie van voorzitter vacant. Mogen wij een externe kandidaat inhuren om deze vacature te vervullen?  

Nee, het is niet toegestaan om externe kandidaten aan te stellen als voorzitter van uw OR. In artikel 7 WOR staat dat de OR een voorzitter en plaatsvervangend voorzitter uit zijn midden kiest. De (vice)voorzitter moet dus een gekozen lid zijn van uw OR. Dat is ook wel logisch, want een OR-voorzitter heeft naast het leiden van vergadering nog meer OR-taken.

Zo stelt hij de agenda’s op voor de OR- en overlegvergaderingen en geeft hij leiding aan uw OR en aan de inhoudelijke behandeling van adviesaanvragen en instemmingsprocedures. Het is wel mogelijk om voor de OR-vergaderingen een ‘technisch voorzitter’ van buiten uw organisatie aan te stellen. Uw OR huurt hem tijdelijk in om de vergaderingen voor te zitten. Hij is formeel geen lid van uw OR en heeft dus ook geen stemrecht bij de vergadering.

Tijdelijk

Bedenk ook dat een benoeming altijd tijdelijk is. Bij de instelling van een nieuwe OR of als er tussentijds een vacature van OR-voorzitter ontstaat, kiest uw OR een nieuwe voorzitter uit uw midden (volgens de procedures uit uw OR-reglement). Zorg er ook voor dat het dagelijks bestuur (DB) van uw OR scholing volgt, zodat zij de DB-taken goed kunnen uitvoeren of taken tijdelijk kunnen overnemen.

Radboud Hafkenscheid, Opleider/adviseur/redacteur medezeggenschap, e-mail: rh@mzleeuw.nl, www.mzleeuw.nl