Afschaffing dividendbelasting staat onder druk

23 april 2018 | Door redactie

De aanwezigheid van documenten over de afschaffing van de dividendbelasting die echter niet openbaar worden gemaakt leidt tot grote irritatie bij de oppositie. Premier Rutte heeft net aangegeven dat deze stukken toch openbaar gemaakt worden.

In het regeerakkoord van het kabinet is opgenomen dat er een streep door de dividendbelasting wordt gezet. Dat maakt het volgens de regering voor Nederlandse ondernemingen makkelijker om kapitaal uit het buitenland aan te trekken. Deze afschaffing staat voor 2019 gepland.
Nu betalen ondernemingen nog 15% belasting over het dividend dat zij uitkeren. Daarvoor moeten zij ook aangifte doen. De ontvanger van het dividend kan dit vervolgens weer verrekenen in de aangifte voor de inkomstenbelasting (tool) of voor de vennootschapsbelasting (tool). Door de dividendbelasting te schrappen wordt die administratieve last dus minder. 

Beroep op de Wob

Onlangs is er door twee onderzoekers een verzoek, met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), gedaan om stukken over de afschaffing van de dividendbelasting in te zien. Zij willen namelijk een onderzoek doen naar het afschaffen van de dividendbelasting. Het verzoek werd afgewezen. Er blijken nu echter wel documenten te zijn.
Er was bij het bekend worden van het regeerakkoord al felle kritiek op het kabinetsvoornemen om de dividendbelasting af te schaffen van de oppositie. Nu er bekend is geworden dat er wel memo’s zijn over de afschaffing vinden zij het tijd voor een debat over dit onderwerp. 
Aanvulling bericht: Premier Rutte heeft laten weten dat de betreffende memo's toch openbaar gemaakt worden.