Percentage eigenwoningforfait voor 2020 wordt 0,60%

Voor woningen met een WOZ-waarde tussen de € 75.000 en € 1.060.000 (2019: € 1.080.000) gaat het percentage voor het eigenwoningforfait dat nu nog op 0,65% staat in 2020 naar 0,60%. Dit is opgenomen in de fiscale sleuteltabel 2020 die op Prinsjesdag is gepubliceerd.

17 september 2019 | Door redactie

Doordat de hypotheekrenteaftrek vanaf 2020 versneld verlaagd gaat worden in vier stappen van 3% (in 2023 echter 2,95%) krijgen veel belastingplichtigen met een eigen woning de komende jaren minder belasting terug dan waar ze in eerste instantie van waren uitgegaan. De opbrengst van deze versnelling is volledig ingezet om het percentage van het eigenwoningforfait te verlagen.

Percentages weer omlaag

Voor woningen met een WOZ-waarde van € 75.000 tot € 1.060.000 (2019: € 1.080.000) gaat het percentage dat nu nog op 0,65% staat in 2020 naar 0,60%, in 2021 en 2022 naar 0,50% en tenslotte in 2023 naar 0,45%. Voor woningen boven de € 1.060.000 blijft het percentage 2,35%. 

Bijlagen bij dit bericht