Leenovereenkomst dga eigen woning

Overeenkomst

MS Word 50.33 kb

19-05-2021

Download deze tool
Als directeur-grootaandeelhouder (dga) kunt u bij uw bv een lening aangaan ter financiering van uw eigen woning. U kunt deze hypotheek eenvoudig vastleggen met behulp van deze voorbeeldovereenkomst.

De door u betaalde hypothecaire rente is aftrekbaar in box 1 onder de eigenwoningregeling als de lening in maximaal dertig jaar en ten minste volgens een annuïtair schema volledig wordt afgelost. Daarnaast moet de lening een zakelijk karakter hebben, dus moet de rente marktconform zijn en moet er door de bv een pandrecht gevestigd worden op de woning. Anders kan de Belastingdienst de lening zien als een uitbetaling aan de dga, die daar inkomstenbelasting over moet betalen.

Deze geldleningsovereenkomst dient als bewijsstuk voor de Belastingdienst en bevat al deze voorwaarden.Meer informatie over de inkomstenbelasting voor dga's vindt u in de toolbox Zorg als dga voor een juiste aangifte inkomstenbelasting.