Borgstelling MKB-krediet verlengd tot 1 juli 2027

21 april 2023 | Door redactie

Goed nieuws voor ondernemers die te weinig onderpand hebben maar wel geld willen lenen: het kabinet verlengt de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) met vier jaar. De BMKB zal nu lopen tot en met 30 juni 2027. Met de BMKB worden circa 3000 ondernemers in het mkb per jaar geholpen.

Met het borgstellingskrediet staat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een deel garant voor ondernemingen die een lening willen afsluiten, maar de financier niet genoeg zekerheid kunnen bieden. De ondernemingen die graag gebruik willen maken van de BMKB moeten wel ‘gezond’ zijn en dus uiteraard voldoende uitzicht hebben op rentabiliteit (tool) en continuïteit van hun onderneming. Anders komen zij niet in aanmerking voor deze ondersteuning bij zakelijke financiering.

Recente evaluatie BMKB positief

Onlangs is de BMKB geëvalueerd. Daaruit komt een positief beeld naar voren van deze al meer dan 100 jaar oude regeling voor ondernemers. De garantstelling is belangrijk voor de ondernemers die op zoek zijn naar financiering en aankloppen bij kredietverstrekkers zoals banken en alternatieve financierders. De evaluatie heeft ook geleid tot een aantal veranderingen. Zo is de regeling aangepast om beter aan te sluiten op digitale processen van financiers en is het kleine krediet verhoogd naar € 250.000. Daarnaast wil het kabinet een expert aanstellen die moet beoordelen of de provisie die men betaalt bij het afsluiten van een borgstellingskrediet omlaag kan.

Ook BMKB-groen ook verlengd tot 1 juli 2027

Sinds november 2022 bestaat er ook de BMKB-groenregeling. De BMKB-Groen helpt ondernemers om de energiekosten omlaag te brengen. De lening kan onder andere worden gebruikt voor de aanschaf van een elektrische oven of de verduurzaming van het bedrijfspand (tool). Het is een gunstige variant op de reguliere BMKB-regeling voor ondernemers. Ook deze regeling wordt met vier jaar verlengd tot 1 juli 2027.