Geschillenloket nodig voor ‘benadeelde’ ondernemer

29 november 2017 | Door redactie

Er moet een onafhankelijk geschillenloket komen waar kleine ondernemers terechtkunnen met klachten over hun bank. Dit blijkt uit een onafhankelijk onderzoek naar de problemen met banken waarop mkb’ers stuiten als het om financiering gaat.

Er heerst veel onvrede onder kleine en middelgrote bedrijven over de manier waarop banken met hen omgaan bij de financiering, constateren de onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) in het rapport Mkb-ondernemingen en banken. Tot nu was er nog geen zicht op deze problematiek, omdat nooit eerder onafhankelijk onderzoek is gedaan naar de relatie tussen mkb’ers en de banken die hen krediet verstrekken. Wel is over bijzonder beheer bij banken al langere tijd veel te doen.

Mkb'er geniet niet dezelfde bescherming als particulier

Het HvA-rapport maakt het onderliggende probleem duidelijk: mkb-ondernemingen genieten niet dezelfde bescherming als particuliere klanten die klachten hebben over hun bank. Die bescherming moet er wel komen, signaleren de onderzoekers, in de vorm van een geschillenloket voor kleine en middelgrote ondernemers. Voor particulieren is er al zo’n geschillenloket, geschillencommissie Kifid, dat de belangen van klanten behartigt. Zo’n geschillencommissie pakt de klacht actief op, meldt dit bij de bank, en bemiddelt tussen de beide partijen.

Bank stopt financiering zodra mkb’er in slecht weer terechtkomt

Lector Frank Jan de Graaf en zijn onderzoeksteam van docenten en studenten doken voor het HvA-onderzoek in 85 klachtendossiers van mkb’ers, Uit het onderzoek doemen verschillende klachten op die meerdere malen voorkomen. Zo stopt een bank de financiering, zodra een ondernemer tijdelijk in zwaar weer komt. Een andere klacht van kleine ondernemers die terugkomt, is dat de bank hen afrekent op problemen in de sector, terwijl het bedrijf zelf geen problemen heeft.

Geschillenloket voor mkb’er moet vooral om mediation draaien

De Graaf adviseert in het rapport om het geschillenloket voor mkb’ers vooral als vorm van mediation in te richten, en niet als juridisch loket. De onafhankelijke geschillencommissie kan de klachten van mkb’ers aankaarten bij de bank, en proberen tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen.