Loket voor kleine ondernemer met bankklacht

1 maart 2017 | Door redactie

Kleine ondernemers die een geschil hebben met hun bank over financiering, moeten vanaf volgend jaar terechtkunnen bij een speciaal, onafhankelijk instituut. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) wil het geschillenloket op 1 januari 2018 in de lucht hebben.

Het klachtenloket volgt het voorbeeld van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), dat zich richt op consumenten. Kleine ondernemers zijn dan wel geen consument, maar volgens de NVB kan er niet van ze verwacht worden dat zij beschikken over de financiële kennis en expertise van grotere bedrijven.

Laagdrempelig alternatief voor gang naar rechter

Met het loket wil de NVB naar eigen zeggen een laagdrempelig alternatief bieden voor de rechter. Want nu is dat vaak de enige route voor een ondernemer die er niet uitkomt met de klachtenprocedure bij de bank zelf. Zeker voor kleinere ondernemingen zijn de kosten voor zo’n gerechtelijke procedure niet altijd te dragen.
De laatste jaren haalden de banken regelmatig de woede van ondernemers op de hals. Bijvoorbeeld in het dossier van de rentederivaten, waarbij instellingen ondernemers ingewikkelde financiële producten verkochten die nadelig uitpakten. Bovendien waren banken in de ogen van ondernemers te terughoudend met financiering (tools). En vorig jaar nog concludeerde de Autoriteit Financiële Markten dat banken niet goed communiceren met ondernemingen die op hun afdelingen voor bijzonder beheer terechtkomen.

Loket is onderdeel van gedragscode banken

De banken zullen het optuigen van het loket zelf betalen, maar het moet onafhankelijk gaan functioneren. Mogelijk wordt het ook ondergebracht bij het Kifid, maar dat moet nog verder uitgedacht worden. Dat geldt ook voor de vraag welke ondernemingen er mogen aankloppen bij het loket. Mogelijk mogen alleen bedrijven met maximaal tien werknemers zich melden.
Belangenvereniging MKB-Nederland reageert enthousiast op het geschillenloket, maar benadrukt wel dat het instituut onafhankelijk moet zijn. MKB-Nederland en de NVB gaan nog verder in gesprek over de plannen.
Het geschillenloket is onderdeel van een eigen gedragscode van de banken die op 1 januari 2018 in werking moet treden. Daarin moet volgens de NVB staan ‘wat kleinzakelijke klanten mogen verwachten bij een financiering’.