Maximaal € 20.000 voor mkb'er om vaste lasten te dekken

25 mei 2020 | Door redactie

Het kabinet komt ondernemers te hulp met een tegemoetkoming voor doorlopende vaste lasten. Die is gebaseerd op onder meer de omzetdaling en de bedrijfsgrootte. Hoe die berekening er exact uit komt te zien moet nog blijken, maar andere voorwaarden zijn al wel bekend. Het loket moet half juni open zijn.

In sommige sectoren komt er bij ondernemers op dit moment geen euro binnen, omdat zij op last van de overheid zijn stilgelegd. Ondertussen blijven de rekeningen voor huur van een bedrijfspand of verzekeringen wel gewoon binnenkomen. Voor dat soort rekeningen is de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) opgetuigd, als onderdeel van een nieuw pakket steunmaatregelen.

Tegemoetkoming combineren met NOW-regeling

De TVL is dus niet voor compensatie van loonkosten, daarvoor moeten ondernemers bij de NOW-regeling zijn. Werkgevers kunnen de twee regelingen ook combineren. Daarbij is wel van belang dat het TVL-geld gezien wordt als omzet. Daardoor wordt de tegemoetkoming uit de NOW lager, omdat daarvoor het omzetverlies bepalend is.
De TVL is een belastingvrije tegemoetkoming van maximaal € 20.000 in drie maanden: juni, juli en augustus. In een brief aan de Tweede Kamer over de maatregel staat dat de hoogte van de tegemoetkoming wordt gebaseerd op de ‘omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten, en de mate van omzetderving. Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming. Ondernemingen kunnen pas terecht bij een omzetdaling van 30% of meer. De regeling wordt momenteel verder uitgewerkt. Dus hoe de hoogte van de tegemoetkoming per sector bepaald wordt moet nog blijken, en ook wat de vergelijkingsbasis is voor de 30% omzetdaling.

TVL alleen voor specifieke sectoren

Wél duidelijk is dat de regeling alleen openstaat voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers. Daarnaast komen alleen die sectoren (zie deze lijst) in aanmerking die nu al onder de zogeheten TOGS-regeling vallen. Onder de TOGS-regeling kunnen mkb’ers in getroffen sectoren bij de gemeente een gift van € 4.000 aanvragen. Daar zaten verder geen voorwaarden aan. In tegenstelling tot bij de TOGS staat het woord ‘gift’ nu niet in de Kamerbrief over de TVL. Ondernemers die al TOGS-geld hebben gekregen, kunnen ook de TVL gebruiken. Overigens kunnen ondernemers tot uiterlijk 26 juni 2020 nog een TOGS-tegemoetkoming aanvragen.
Ondernemers moeten de TVL vanaf half juni kunnen aanvragen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de regeling uit.