Vraag nog voor 26 juni via TOGS-regeling tegemoetkoming aan

17 juni 2020 | Door redactie

De zogenoemde TOGS-regeling (Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19) wordt door ondernemers gretig gebruikt. Zeker nu in de regeling aanpassingen zijn gedaan, kunnen meer ondernemers er gebruik van maken. Dat blijkt uit de voortdurende monitoring van de regeling, die nog tot 26 juni 2020 kan worden aangevraagd.

Onder de TOGS-regeling kunnen mkb’ers in door het coronavirus getroffen sectoren bij de gemeente een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 aanvragen. Met deze financiering kunnen getroffen ondernemers een deel van de lopende kosten dekken. De TOGS-regeling wordt continu gemonitord en geëvalueerd. Daaruit blijkt dat sinds de openstelling van het loket tot en met 9 juni ruim 200.000 ondernemers zijn geholpen. In totaal keerde de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) tot die datum ongeveer € 790 miljard uit. Vooral het geautomatiseerde aanvraagproces maakt het aanvragen en snel uitbetalen van die tegemoetkoming  eenvoudig.   

Ook geregistreerde nevenactiviteit opgeven werkt

In eerste instantie hing de tegemoetkoming samen met de zogeheten SBI-code van de ‘hoofdactiviteit’ van de onderneming in het Handelsregister. Die codes staan voor een bedrijfsactiviteit. Alleen bepaalde sectoren, zoals horeca en detailhandel die door de coronacrisis (tool) direct werden getroffen, kwamen in aanmerking voor de € 4000 financiering. Door de voortdurende monitoring en evaluatie van de regeling is de aanspraakmogelijkheid uitgebreid. Nu kunnen ondernemers ook met hun geregistreerde nevenactiviteit aanspraak maken op de TOGS-regeling. Want na analyse van de meldingen vanuit ondernemers bij RVO hierover bleek dat deze geregistreerde nevenactiviteit soms beter aansluit op de daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten. Inmiddels zijn ruim 13.000 aanvragen op basis van de nevenactiviteit toegekend.  De regeling is ook uitgebreid voor diverse kleinere mkb-ondernemers met een contactberoep zoals tattooshops, kappers en audiciens. Ook kleinere mkb-winkeliers in de food en dienstverlening mogen nu deelnemen aan de regeling, zoals taxi’s, tandartsen en fysiotherapeuten.

Maatwerkaanpak foute SBI-codes helpt 3.000 ondernemers

Ruim 8.000 ondernemers hebben aangegeven dat zij onder de verkeerde SBI-code geregistreerd staan en recht hebben op de TOGS. RVO toetst deze meldingen samen met de Kamer van Koophandel. Ruim 3.000 ondernemers zijn inmiddels geholpen dankzij deze maatwerkaanpak. De overige ondernemers krijgen spoedig uitsluitsel of hebben dit al ontvangen.   
Gelet op de criteria die zijn gehanteerd bij het bepalen van de SBI-codes en op basis van Met de SBI-tool van RVO kunnen ondernemers checken of zij in aanmerking komen voor de TOGS-regeling. De deadline voor een aanvraag loopt af op vrijdag 26 juni aanstaande.

Bijlagen bij dit bericht