Dga met hoge schuld aan bv krijgt heffing voor de kiezen

19 september 2018 | Door redactie

Het kabinet presenteert in de Miljoenennota alvast een belastingrekening aan directeuren-grootaandeelhouders (dga's). Ondernemers met een schuld van meer dan € 500.000 aan hun bv krijgen waarschijnlijk vanaf 2022 te maken met een extra heffing in box 2 van de inkomstenbelasting.

In de Miljoenennota (pdf) staat dat het tarief voor aanmerkelijkbelanghouders minder hard stijgt dan eerder was gedacht. Maar dat voordeel heeft ook een keerzijde. ‘Het kabinet gaat belastinguitstel ontmoedigen door schuldverhoudingen van dga’s met hun eigen bv boven de € 500.000 te belasten in box 2’, zo staat te lezen. Veel dga's hebben een rekening-courant met hun bv. Daarin is het saldo te zien van bedragen die nog tussen de bv en de dga verrekend moeten worden.

Maatregel moet per 2022 ingaan

De maatregel was verder niet uitgewerkt in de Prinsjesdag-stukken. Maar een dag na de presentatie van de begroting heeft minister Hoekstra van Financiën alsnog de brief naar de Tweede Kamer gestuurd met de uitleg. Het gaat er voor het kabinet om dat houders van een aanmerkelijk belang 'belastingheffing in box 2 langdurig uitstellen' door te lenen van hun eigen bv. Bovendien kost het toezicht de Belastingdienst veel tijd en leiden deze schulden in de praktijk 'tot veel tijdrovende discussies'. Daarom moet het dus ontmoedigd worden dat de schuld van de dga aan de bv oploopt boven de € 500.000. Dit moet jaarlijks € 50 miljoen opleveren voor de schatkist.
De maatregel treedt per 1 januari 2022 in werking, kondigt Hoekstra aan. Ook rept de brief van de 'totale som van schulden' van de houder van het aanmerkelijk belang aan de eigen bv, maar de tekst meldt niet specifiek of dit alleen rekening-courantschuld is of ook leningen tussen de bv en de dga. Het schuldbedrag is een drempel, dus het deel boven de half miljoen wordt dan belast in box 2 als inkomen uit aanmerkelijk belang. Ook wil het kabinet een overgangsmaatregel voor 'bestaande eigenwoningschulden' aan de eigen bv. Hoe de maatregel er precies uit komt te zien, moet nog blijken. Het kabinet verwacht dat het wetsvoorstel hierover in het voorjaar van 2019 bij de Tweede Kamer ligt.

Kabinet boekt flink bedrag in als 'anticipatie-effect'

Door de maatregel nu aan te kondigen, geeft het kabinet houders van een aanmerkelijk belang nog drie jaar de tijd om hun schuld tot onder de drempel te laten zakken. Niettemin verwacht het kabinet volgend jaar al een opbrengst van € 1,8 miljard vanwege een ‘anticipatie-effect’. Ofwel: extra belastinginkomsten op inkomen van dga's die de heffing vóór willen zijn. Een dga kan bijvoorbeeld extra loon laten uitkeren om met dat geld de schuld terug te dringen. Maar dan betaalt hij wel extra inkomstenbelasting. Of met een extra dividenduitkering de schuld aflossen, maar dat ook dat kost extra belasting: in box 2.

Dit is een update van een eerder artikel naar aanleiding van de brief van de minister van Financiën.