Wat houdt de meesleepregeling in?

29 december 2020

Ik heb verschillende soorten aandelen in een bv, en ik begreep dat ik daarom rekening moet houden met de 'meesleepregeling'. Wat houdt die regeling in?

Voor de belastingheffing geldt dat iemand een aanmerkelijk belang heeft in een bv als diegene een belang houdt van 5% of meer. Inkomen uit dit belang is belast in box 2 van de inkomstenbelasting, in 2021 tegen 26,9%. Het gaat dan bijvoorbeeld om een dividenduitkering of de opbrengst van verkoop van aandelen.

Meesleepregeling: soorten aandelen optellen

De meesleepregeling is een uitbreiding van de 5%-regel, die draait om verschillende 'soorten' aandelen in een bv. Denkt aan: gewone aandelen, preferente aandelen, cumulatief preferente aandelen en prioriteitsaandelen. De wet zegt dat als iemand een aanmerkelijk belang houdt in een vennootschap (5% van een aandelensoort dus), óók eventuele andere aandelen tot dat aanmerkelijk belang behoren. Ter illustratie: een aandeelhouder die 2% van de 'gewone' aandelen in een bv houdt, maar 6% van de preferente aandelen heeft op basis van die laatste categorie een aanmerkelijk belang. Vanwege de meesleepregeling moet hij ook de gewone aandelen tot het aanmerkelijk belang rekenen.

Een andere uitbreiding van de 5%-regel is de zogeheten meetrekregeling. Die regelt dat iemand die geen aandelen in een bv houdt tóch een aanmerkelijk belang heeft als bijvoorbeeld zijn partner wél een aanmerkelijk belang heeft in die bv.