Wat houdt de meetrekregeling in?

29 december 2020

Ik begreep dat ik op grond van de ‘meetrekregeling’ tóch een aanmerkelijk belang kan hebben in de bv van mijn partner. Wat houdt die regeling in?

Voor de belastingheffing geldt dat iemand een aanmerkelijk belang heeft in een bv als diegene een belang houdt van 5% of meer. Inkomen uit dit belang is belast in box 2 van de inkomstenbelasting, in 2021 tegen 26,9%. Het gaat dan bijvoorbeeld om een dividenduitkering of de opbrengst van verkoop van aandelen.

Meetrekregeling: toch een aanmerkelijk belang

De meetrekregeling is een uitbreiding van de 5%-regel. Iemand die zelf geen aandelen in een bv heeft, kan door deze regeling tóch een aanmerkelijk belang hebben. Dat is het geval als de partner van de belastingplichtige wél een aanmerkelijk belang heeft. En ook als een bloed- of aanverwant in de rechte lijn (grootouders, ouders en kinderen) van de belastingplichtige of zijn partner een aanmerkelijk belang heeft. In die situatie zal de belastingplichtige dus ook inkomen uit aanmerkelijk belang moeten aangeven. In het algemeen geldt dat u dus al sneller dan u denkt in een aanmerkelijk belangpositie kunt komen, ook al heeft u zelf geen totaalbelang van 5% in een bv. Inventariseer of bloed- of aanverwanten ook een belang hebben in een bv.

Een andere uitbreiding van de 5%-regel is de zogeheten meesleepregeling. Maar die heeft alleen betrekking op de aanmerkelijkbelanghouder zelf.