‘OR politie wist niet dat achterban in asbestpand werkte’

13 augustus 2018 | Door redactie

De OR van de Landelijke Eenheid wist niet dat werknemers in een Rotterdams pand werken waarin asbestdeeltjes uit het dak vrijkomen. De raad heeft het rapport over de aanwezigheid van asbest nooit ingezien, zegt de voorzitter van de Nederlandse politiebond (NPB) in het AD.

In een politiecomplex langs de A20 in Rotterdam werken 110 werknemers. Daarnaast doet het pand dienst als trainingslocatie voor politiewerknemers vanuit het hele land. Het dak van dit complex bevat asbesthoudende golfplaten. Volgens een woordvoerder van de Landelijke Eenheid is er geen acuut gevaar, maar de NPB neemt de situatie serieus. Uit een intern, uitgelekt rapport blijkt volgens de politiebond dat het dak in zo’n slechte staat verkeert dat asbestdeeltjes loslaten. Deze deeltjes zouden zijn aangetroffen op balken en binten, dichtbij het dak. Wanneer het dak wordt vervangen, is nog niet bekend. De OR zou niets weten van de inhoud van het rapport en ook de werknemers waren niet op de hoogte van de arbeidsomstandigheden waarin ze hun werk verrichten.

OR controleert of iedereen zich aan arboregels houdt  

Als werknemers asbest inademen, kan dat ernstige gevolgen hebben. Zo’n tien tot zestig jaar na inademing kan zich longkanker voordoen. Bij langdurige blootstelling aan asbest kunnen werknemers asbestose krijgen, een vorm van ‘stoflongen’. Werkgevers hebben de verplichting om te zorgen voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. De OR houdt hierop toezicht. De raad controleert of iedereen zich aan de regels houdt en geeft eventuele signalen van de achterban door aan de bestuurder.

OR heeft instemmingsrecht op arboregelingen

Als blijkt dat de bestuurder de OR niet heeft ingelicht over een nieuw aan het licht gekomen arbeidsrisico’s, kan de OR het informatierecht (tool) uit artikel 31 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) inzetten. Als deze arbeidsrisico’s voor de bestuurder een reden zijn om een nieuwe regeling op het gebied van arbeidsomstandigheden in te voeren of een regeling te wijzigen, moet hij instemming (tools) vragen aan de OR.

Bijlagen bij dit bericht

Informatierecht van de OR
E-learning | VideoCollege 12 minuten