Andere bijtelling voor werknemer met meer dan één auto

9 maart 2022 | Door redactie

Voor een werknemer die meer dan één auto van de zaak gelijktijdig ter beschikking heeft, gelden sinds 1 januari 2022 nieuwe bijtellingsregels. Die bepalen dat als een werkgever niet voor alle auto’s hoeft bij te tellen, hij de auto(’s) met de hoogste bijtelling moet nemen. Voorheen ging het om de auto met de hoogste cataloguswaarde.

Als een werknemer een auto van de zaak rijdt, moet de werkgever voor het privégebruik rekening houden met een bijtelling bij het loon. De bijtelling kan achterwege blijven als de werknemer in een kalenderjaar maximaal 500 kilometer privé rijdt. Als een werknemer meer dan één zakelijke auto gelijktijdig ter beschikking heeft, moet de werkgever in principe de bijtelling toepassen voor elke auto waarmee de werknemer binnen één jaar meer dan 500 privékilometers rijdt. Hoeft hij niet voor alle auto’s bij te tellen, dan neemt hij sinds 1 januari 2022 de auto(’s) met de hoogste bijtelling. Vóór 2022 ging het nog om de auto met de hoogste cataloguswaarde. De nieuwe regels hadden in 2021 moeten ingaan, maar door diverse praktijkvragen heeft de Belastingdienst de wijziging uitgesteld.

Rekening houden met het aantal rijbewijzen in gezin van de werknemer

Bij het rijden van meer dan 500 privékilometers in meerdere auto’s, moet de werkgever voor de bijtelling ook rekening houden met het aantal rijbewijzen in het gezin. In principe telt hij voor evenveel auto’s bij als er rijbewijzen zijn. Zijn er in het gezin van de werknemer twee mensen met een rijbewijs, dan telt de werkgever bij voor de twee auto’s met de hoogste bijtelling. Is de werknemer alleenstaand of heeft in zijn gezin maar één persoon een rijbewijs, dan houdt de werkgever alleen rekening met de auto met de hoogste bijtelling.

Handreiking bijtellingspercentages auto van de zaak geactualiseerd

Verder heeft de Belastingdienst onlangs ook de handreiking met de bijtellingspercentages voor privégebruik auto geactualiseerd. Het document staat op Forum Salaris, een online forum van de Belastingdienst (account nodig). De percentages zijn aangepast aan de wijzigingen die zijn ingegaan vanaf 2022 en de informatie over de bijtelling na afloop van de 60-maandenperiode is uitgebreid.