Elektrische auto fiscaal nog op de goede weg?

29 augustus 2022 | Door redactie

Een volledig elektrisch wagenpark zou helpen om de Nederlandse CO2-uitstoot verder terug te dringen. Toch verliest de elektrische auto steeds meer fiscale en financiële voordelen. De overheid wil namelijk waken voor ‘overstimulering’.

Wie in 2019 een elektrische auto van de zaak ging rijden, hoefde maar met 4% bijtelling te rekenen. Bovendien gold dit percentage tot een cataloguswaarde van € 50.000. In 2022 ziet het beeld er flink wat soberder uit: 16% bijtelling en dat tot een cataloguswaarde van € 35.000. Daarboven geldt het reguliere bijtellingstarief van 22%. Dit tarief gaat trouwens sowieso vanaf 2026 voor de hele waarde van de elektrische auto gelden (infographic).

Beleid elektrische auto nog onveranderd

De fiscale stimulering van stekkerauto’s via de bijtelling kalft dus aardig af. Maar het kabinet ziet momenteel geen reden om bij te sturen. Elk jaar laat de regering namelijk onderzoeken of het beleid nog op de goede weg zit, de zogeheten ‘hand aan de kraan’-methode. Het idee is dat door een jaarlijkse analyse onder- én overstimulering wordt voorkomen. Want het doel is dat in 2030 alle nieuw verkochte auto’s emissievrij zijn, en dat moet aangejaagd worden. Maar tegelijkertijd wil de overheid uiteraard ook niet nodeloos belastinggeld steken in een markt die uit zichzelf ook wel groeit. Elk jaar wordt daarom een raming gemaakt van het aantal nieuw verkochte emissievrije auto’s, om te zien of die verkopen aanleiding geven om het beleid aan te passen. Maar uit de analyse voor dit jaar (pdf) blijkt dat er geen reden is om in te grijpen.
Wel onderzoekt het kabinet of er voor na 2025 aanvullende maatregelen nodig zijn om het doel van volledig emissievrije nieuwverkopen in 2030 te halen. En welke maatregelen er dan ‘mogelijk en wenselijk’ zijn. Want eerder ingevoerde belastingvoordelen zoals een korting op de motorrijtuigenbelasting voor elektrische wagens lopen in principe af per 2025.

Verplicht elektrisch leasen en rekeningrijden

Voor de leasemarkt zou het moment van 100% emissievrij al eerder komen, namelijk 2025. Eerder zijn er berichten naar buiten gekomen dat een nieuwe auto van de zaak vanaf dat jaar alleen nog maar elektrisch mag zijn, al is dit nog niet officieel bevestigd. Dit beleid zou ook de markt voor tweedehands elektrische auto’s een zwengel kunnen geven.
Daarnaast is het kabinet de weg aan het vrijmaken voor het invoeren van ‘betalen naar gebruik’, ofwel rekeningrijden. Automobilisten moeten dan gaan betalen per gereden kilometer, en is het soort auto niet meer het uitgangspunt. Voorlopig is nog de vraag of er nog wel een apart tarief komt voor auto’s met weinig uitstoot. Dat moet namelijk nog uitgewerkt worden. Wel heeft het kabinet al diverse keren laten weten dat het systeem ‘zo simpel mogelijk’ moet zijn.

Subsidie op aanschaf elektrische auto

Intussen loopt er ook nog een subsidieregeling voor particulieren die een elektrische auto willen aanschaffen. Voor dit jaar is het budget opgehoogd, en dat heeft wel geholpen. Afgelopen jaren was het budget voor de zogeheten SEPP-subsidie razendsnel op, maar dit jaar was dat pas op 1 juni het geval. Voor tweedehands elektrische auto’s was er zelfs nog tot 5 juli budget. Nieuwe aanvragen neemt uitvoerder RVO daarom niet meer in behandeling, op 2 januari 2023 gaat het loket weer open. Het subsidiebedrag loopt echter wel terug. Voor een nieuwe elektrische auto is de subsidie volgend jaar € 2.950, tegen € 3.350 dit jaar. Voor tweedehands stekkerauto’s blijft het subsidiebedrag € 2.000.