Kosten voor (bestel)auto zijn deels terug te verdienen

1 juni 2023 | Door redactie

De kosten voor de aanschaf van een (bestel)auto voor de onderneming zijn niet gering. De investeringsaftrek en eventuele subsidies komen dan goed van pas en verlagen de winst voor de onderneming. Aan welke soorten investeringsaftrek, subsidies en vergeet natuurlijk de afschrijvingsmogelijkheden niet, kan dan worden gedacht?

Een ondernemer moet natuurlijk een flinke investering doen bij de aanschaf van een of meerdere (bestel)auto’s. Als hij van deze investering een stukje kan terugverdienen gaat hij daar natuurlijk voor. Dit  gedeeltelijk terugverdienen kan via afschrijven, een beroep op investeringsaftrek en mogelijk subsidies.

Willekeurige afschrijving dit jaar mogelijk

Afschrijven over de auto gebeurt in principe over 5 jaar gelijkmatig over de aanschafprijs minus de restwaarde. Dit jaar is het echter ook mogelijk om willekeurig af te schrijven (verdiepingsartikel). Voor dit jaar is namelijk de (tijdelijke) regeling voor willekeurige afschrijving op nieuwe bedrijfsmiddelen in werking getreden. Dankzij deze regeling kan over een dit jaar gedane investering in een bedrijfsmiddel, eenmalig tot 50% van het investeringsbedrag willekeurig worden afgeschreven. Door die 50%-afschrijving meteen in 2023 te doen verlaagt de belastbare winst en betaalt de onderneming dus minder belasting. Het restant moet in de jaren daarna regulier worden afgeschreven. Dat is in de meeste gevallen 20% per jaar met enkele uitzonderingen daargelaten. De verruiming geldt voor de IB en de VPB. Naast deze willekeurige afschrijving bestaan ook nog de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) en de willekeurige afschrijving voor starters.

KIA kan snel geclaimd worden

Er zijn drie soorten investeringsaftrek (infographic) die een rol kunnen spelen bij de kosten van een auto:

  • kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
  • milieu-investeringsaftrek (MIA)
  • energie-investeringsaftrek (EIA)

De KIA kan het snelst geclaimd worden, voor de MIA en EIA moet het respectievelijk gaan om milieuvriendelijke, dan wel energiezuinige auto’s gaan.

Subsidie Emissieloze bedrijfsauto’s

De Subsidie Emissieloze bedrijfsauto’s (SEBA) is een fiscale subsidie die is aan te vragen bij een investering in een elektrische bestelauto van de zaak. De percentages voor de SEBA zijn 12% voor kleine ondernemingen en non-profit-instellingen en 10% voor de overige ondernemingen. Het bedrag is maximaal € 5.000.

Nog meer weten over de mogelijkheden die er zijn om de kosten van een auto te beperken en de voorwaarden waaraan dan voldaan moet worden, lees dan hier het verdiepingsartikel!

 

Bijlagen bij dit bericht